Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

96.399 64.302

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART:C “Tasarım ve Teknoloji” Dergisi, 25 yıllık deneyimi, kültürü, birikimi, ve saygınlığı olan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin bir parçası olarak yayın hayatına başlamıştır. Gazi Fen Bilimleri Dergilerinin tamamı 2013 yılı itibarıyla sadece elektronik ortamda yayımlanacaktır. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART C, Ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, çalışmaların bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi, yapılan bu çalışmaların elektronik ortamda bilim dünyası ile hızlı ve ücretsiz olarak paylaşılması ve ülkemizin bilimsel gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkçe olarak yayın hayatına devam edecektir. “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: Tasarım ve Teknoloji” dergisi temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini veya yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan tarama makalelerini kabul etmektedir. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmış veya sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinir. Dergimize gönderilen yayınlar Elektronik Makale Değerlendirme ve Takip Sistemi içerisinde değerlendirilecektir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan sisteme http://www.gujs.gazi.edu.tr/index.php/index/login/ web adresinden kayıt yaptırarak, özgün bilimsel makalelerini online olarak gönderebilir ve süreci kolayca takip edebilirler. Dergi editörlüğüne gönderilen herhangi bir bilimsel çalışmanın hakem değerlendirmesinin çok kısa sürede tamamlanması ve bu sürenin 3 ayı aşmaması hedeflenmiştir. Makaleler, kabul edildikten sonra üç ay içinde yayımlanacaktır. Siz değerli akademisyenlerimizin katkıları, her zaman olduğu gibi, hedeflenen amaca ulaşmada en büyük desteğimizdir. Sizleri; Dergimize makale göndermeye, katkı vermeye veya dergimizi takip etmeye ve çevrenize duyurmaya davet ediyoruz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:PART:C “Tasarım ve Teknoloji” Dergisi Editörü

 

 

Duyurular

 

Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin ‘inde Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında Taranmaya Başlamıştır.

 
2016 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM dergi TR dizin'inde mühendislik ve temel bilimler veri tabanında taranmaya başlanmıştır. TR Dizinde taranması Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonlarında kabul gören bir kriter olarak sürekli izlenmekte ve önem arz etmektedir.  
Yayın tarihi: 2016-04-14 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 4, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI KULLANILARAK GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF
Serkan Öztürk, Nurullah Öztürk
YSA DENETİMLİ SENKRON MOTOR KULLANILARAK REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU PDF
Sibel Akkaya Oy
DEĞİŞKEN-HIZLI RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK TASARIM OPTİMİZASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PDF
Ulaş Eminoğlu
CEM I VE CEM II ÇİMENTOSU İÇEREN BETON KARIŞIMLARININ KIYASLAMALI İNCELENMESİ PDF
Onur Can Boyacı, Ali Mardani Aghabaglou, Kambiz Ramyar
KRİTİK ÜSTÜ AÇIK KANAL AKIMININ DETACHED EDDY VE LARGE EDDY SİMÜLASYON İLE SAYISAL MODELLENMESİ PDF
Mevlüt Sami Aköz, Nazire Göksu Soydan, Oğuz Şimşek
GÖÇ EDENLER KUŞLAR ALGORİTMASINDA KAOS FONKSİYONLARININ KULLANILMASI PDF
Dindar Öz
FERRO MOLİBDENİN ASİDİK ORTAMDA ÇÖZÜNME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ PDF
Mehmet Hakan Morcali
TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ÇELİKLERDE NİKEL İLAVESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Mehmet Akif Erden
DÜŞÜK SÜPÜRME AÇISINA SAHİP DELTA KANAT MODELİ ÜZERİNDE OLUŞAN AERODİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİN İNCELENMESİ PDF
Bülent Yanıktepe
UZAKTAN DENETİMLİ GEZGİN MİNİ YANGIN SÖNDÜRME ROBOTU TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PDF
Oğuzhan Avuçlu, Mehmet Rahmi Canal, Fecir Duran
MEYVE VE SEBZELERİN KURUTMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ PDF
Ali Etem Gürel, İlhan Ceylan, Mustafa Aktaş
HADDELEME İŞLEMİNİN YÜZEY YANIT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ PDF
Fikret Sönmez, Hüdayim Başak, Şehmus Baday
BETON YOL KAPLAMALARININ YÜZEY SICAKLIKLARININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ÇÖZÜMLER PDF
Erhan Burak Pancar
İNCE CİDARLI PARÇALARIN MİKRO FREZELENMESİNDE TALAŞ KALDIRMA YOLUNUN TAKIM AŞINMASI, KUVVETLER VE PARÇA KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Emel Kuram
RCCI BİR MOTORDA ENJEKSİYON ZAMANLAMASI VE LAMDANIN YANMA VE PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ PDF
Ahmet Uyumaz, Hamit Solmaz
HIZLI PROTOTİP OLUŞTURMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Hüseyin Rıza Börklü, A.Kıvanç Yıldırım, Hüseyin Kürşad Sezer
ÜNİVERSİTE İÇ ORTAMINDA HALOJENLİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİ SEVİYELERİ PDF
Mihriban Yılmaz Civan
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN BÖLGELERDEKİ YEREL ZEMİN KOŞULLARININ BELİRLENMESİ PDF
Mustafa Kerem Koçkar
HARDOX-500 SAC MALZEMENİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE FARKLI SICAKLIKLARIN ETKİSİ PDF
Hakan Gökmeşe, Mustafa Özdemir


e-ISSN:2147-9526