AA 2014 ALAŞIMINDA PRESLEME VE SİNTERLEMENİN GÖZENEK MORFOLOJİSİ VE MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

Hakan Gökmeşe, Bülent Bostan
2.499 1.241

Öz


Bu çalışmada, AA 2014 alaşımına ait tozlar toz metalurjisi gaz atomizasyon yöntemiyle üretilmiştir. Ortalama toz boyutu 90,66 µm olan tozlar, tek yönlü preste 250-875MPa presleme basınç aralığında yapılan denemeler sonucunda, bulunan optimum presleme basıncı olan 650MPa’ da preslenerek, deney numuneleri üretilmiştir. Aynı optimizasyon, sinterleme sıcaklıkları için 550-620ºC aralığında denenmiş ve uygulama süreleri olarak 1,2,4 saat seçilmiştir. Tüm yapılan optimizasyon çalışmalarının, gözenek-yapı etkileşiminin tespitine yönelik Optik Mikroskop, SEM ve EDS incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Artan sinterleme sıcaklıklarında gözenekliliğin artış gösterdiği, gözenek şekli açısından düzensiz şekilli olduğu tespit edilmiştir. AA 2014 aluminyum alaşımı için en yüksek sertlik değeri ise 560 ºC’ deki 4 saat sinterleme süresi ile 56,84 HV olarak ölçülmüştür.


Anahtar kelimeler


Toz metalurjisi, AA 2014 alaşımı, Karakterizasyon

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ünlü, B.S., Kurgan, N., Yılmaz, S.S., “ Toz Metal Çeliklerin Mikro Yapı ve Mekanik Özellikleri ”, Mühendis ve Makine, 50, 588: 11-19, (2009).

-Totik, Y., Sadeler., R., Kaymaz., I., Gavgali,M., “ The effect of homogenisation treatment on cold deformations of AA 2014 and AA 6063 alloys ”, Journal of Materials Processing Technology, 147: 60–64, (2004). [3] Singh, S., thermomechanical aging on fatigue behaviour of “ Influence of 2014 Al-alloy ”, Bull. Mater. Sci., Vol. 28, No. 2, 91–96, (2005).

Bishop, D.P. , Cahoon, J.R., Chaturvedi, M.C., Kipouros, G.J., Caley, W.F., “ On enhancing the mechanical properties of aluminum P:M alloys ”, Materials Science and Engineering, A290: 16– 24, (2000).

Gavgali, M., Aksaka, B., “ Effects of various homogenisation treatments on the hot workability of ingot aluminium alloy AA2014 ”, Materials Science and Engineering, A254: 189–199, (1998).

Sonoda, T., Watazu, A., Zhu, J., Shı, W., Kamiya, A., Kato, A., Asahina, T., “Deposıtıon Of Titanium Onto Alumınum Powder Inıts Self-Convectıve Motıon By Dc Sputterıng”, 3rd International Powder Metallurgy Conference, September 4-8, Turkish Powder Metallurgy Association Gazi University, Ankara, TURKEY, pp.756-759, 2002.

Ekşi A., K., ,Bircan D., A., Sonsino, C., M., “Alumix 431 Tozunun (Al7xxx) Soğuk ve Ilık Preslenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt: 22, No: 2, 337-345, Ankara, 2007.

Aksöz S., Özdemir A.T., Bostan B., “AA2014 Alüminyum Sentezlenmesi Ve Özellikleri’nin Belirlenmesi”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Vol 27, No 1, 109- 115, 2012.

Kent, D., Schaffer, G.B., Drennan, J., “ Age hardening of a sintered Al–Cu–Mg–Si–(Sn) alloy ”, Materials Science and Engineering, A 405: 65– 73, (2005).

Bostan, B., “Gaz Atomizasyon Yöntemi İle AA 2014 Alaşım Karakterizasyonu”, 5. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, TOBB, Ankara, 1-8, 2008. ve

German, Randall M., “Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri”, 05, Prof.Dr. Süleyman SARITAŞ, Prof.Dr. Mehmet TÜRKER, Doç.Dr. Nuri DURLU, Türk Toz Metalurjisi Derneği Yayınları, Ankara, (2007).

Ekşi A., Kurt A.O., “Bilgisayar kontrollü tek eksenli kalıpta preslenen bakır ve bronz tozlarının mekanik Günleri 5-6-7 Mayıs Makine Mühendisleri Odası Bildiriler Kitabı, Denizli, 221 : 544-552, (1999).
e-ISSN:2147-9526