Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Hesaplanmasında Parametre Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi

Yakup Murat BULUT, Emin AÇIKKALP
2.225 1.405

Öz


Rüzgar gücü potansiyeli hesaplanmasında çok yaygın bir sekilde Weibull dağılımı kullanılmaktadır. Weibull dağılımının parametrelerini tahmin etmek için literatürde bir çok yöntem vardır. Ancak L-moment yöntemi rüzgar enerjisi potansiyeli hesaplanmasında çok fazla kullanılmamıstır. Bu çalısmanın amacı, küçük örnek hacimlerinde bile oldukça etkin sonuçlar veren L-moment yöntemini tanıtmaktır. Ayrıca Eskisehir ili 2009 Aralık ayı rüzgar hızı verilerine iliskin iki parametreli Weibull dağılımının sekil ve ölçek parametreleri En Küçük Kareler, En ÇokOlabilirlik ve L-moment yöntemleriyle tahmin edilmistir.Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, parametre tahmini, weibull dağılımı

Anahtar kelimeler


Rüzgar enerjisi, parametre tahmini, weibull dağılımı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akdağ, A. S. ve Dinler, A., “A New Method to Estimate Weibull Parameters for Wind Energy Applications”, Management, 50, 1761-1766, 2009. Conversion and

Uçar, A. ve Balo, F., “Investigation of Wind Characteristics and Assessment of Wind Generation Potentiality in Uludağ-Bursa”, Turkey. Applied Energy, 86, 333-339, 2009.

Ahmed, S. A.,“Wind Energy as a Potential Generation Source at Ras Benas, Egypt”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 2167-2173, 2010.

Akpınar, S. ve Akpınar, E. K., “Estimation of Wind Energy Potential Distribution Models”, Energy Conversion and Management, 50, 877-884, 2009. Mixture Using Parameters Observations”, Renewable Energy, 20, 145-153, 2000. Wind

Ülgen K. ve Hepbaşlı, A., “Determination of Weibull Parameters for Wind Energy Analysis of İzmir, Turkey”, International Journal of Energy Research, 26, 495-506, 2002.

Çelik, A.N. ve “A Statistical Analysis of Wind Power Density Based on the Weibull and Rayleigh Models at Southern Region of Turkey”, Renewable Energy, 29, 593-604, 2004.

Cohen, A. C.,“Maximum Likelihood Estimation in the Weibull Distribution Based On Complete and On Censored Samples”,Technometrics, 7(4), 579-588, 1965.

Johnson, N.L. ve Kotz, S.,Balakrishnan, N., “Continuous Volume1: Second Edition”, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. A Wiley – Interscience Publication: John Wiley & Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1994. Distributions.

Akdi, Y., “Matematiksel İstatistiğe Giriş”, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

Hossain, A.M. ve Zimmer, W.J., “Comparison of Estimation Methods for Weibull Parameters: Complete and Censored Samples”, Journal of Statistical Computation and Simulation, 73(2), 145-153, 2003.

Hosking, J. R. M. ve Wallis, J. R., “RegionalFrequency UniversityPress, 1990. Cambridge

Demirci, E. ve Şenlik, İ., “Ondokuz Mayıs Yerleşkesi Üniversitesi Potansiyelinin Dönemsel Değerlendirilmesi”, Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, 04-05 Haziran 2009, Samsun. Rüzgar Enerjisi

Şen, Ç., “Gökçeada’nın Elektrik Enerjisi Rüzgar İhtiyacının Karşılaştırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Enerjisi İle Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003.

Anderson T. W. ve Darling D. A., “A Test of Goodness of Fit”, Journal of theAmerican Statistical Association, 49(268), 765-769, 1954.

Bilgili, M. ve Şahin, B.,“Statistical Analysis of Wind Energy Density in the Western Region of Turkey”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 32(13), 1224-1235, 2010.
e-ISSN:2147-9526