Keçiborlu Ocaklarında (G.B. Türkiye) Hidrotermal Kükürt Yatakları Olusumunu Kontrol Eden Faktörler

Abdullah Mete ÖZGÜNER
2.579 993

Öz


Ornatma tipi Keçiborlu yeraltı kükürt yatakları, Isparta ve Afyon alkalen Pliyosen volkanitleri arasında (GB

Türkiye) ve fay kontrollu ve metasomatik alterasyona uğramıs bir ofiyolitik medya içinde yer alır.

Kükürt cevherlestiren yeraltı volkanik gaz ve sıvılar, yukarı doğru oblik atımlı graben fay zonu boyunca daha

gözenekli fay kesisme lokasyonlarındaki oksitleyici meteorik suya doygun ortama tasınmıs ve buralarda

ornatmayla masif kükürt yatakları gelistirmistir.

Ana kayacın kimyasal alterasyonu ve kükürt yatağı olusumu, ezik gözenekli kesisen fay merkezlerinden dısa

doğru volkanik gaz ve sülfürik asitli suların kükürde oksitlenmesi ve sızması ile karakterize edilir. Sonuç

olarak, kükürt yatağı etrafında es merkezli, küresel biçimli, piritli, opalli ve killi zonlar gelismistir. Yeraltı

suyuna doygun kısımlarda ve kesintisiz bir cevherlesme fazında her bir alterasyon zonu, birbirini kesmeyecek

sekilde zamanla içten dıs zonlara doğru ilerleyip genisleyerek merkezde kükürt cevheri gelismistir.

Anahtar kelimeler: Keçiborlu kükürt ocakları, oblik atımlı fay zonu, metasomatik alterasyon, yeraltı suyuna

doygun ortam, alkalen yeraltı volkanizması, ofiyolitik ana kayaç.


Anahtar kelimeler


Keçiborlu kükürt ocakları, oblik atımlı fay zonu, metasomatik alterasyon, yeraltı suyuna doygun ortam, alkalen yeraltı volkanizması, ofiyolitik ana kayaç.

Tam metin:

PDF () PDF

Referanslar


Savaşçın, M.Y. ve Oyman, T., 1998; “Tectono- Magmatic Evolution of Alkaline Volcanics at the Kırka-Afyon-Isparta Turkey”. Turkish Journal Of Earth Sciences, 7, 201-214 (1998). Trend, SW

Francalanci, L., Innocenti, E., Manetti, P. ve Savaşın, M.Y., “Neogene alkaline volcanism of the Afyon-Isparta area, Turkey: petrogenesis and geodynamic Petrology, 70, 285-312 (2000). Mineralogy and

Şengör, A. M. C. ve Yılmaz, Y., 1981; “Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach”. Tectonophysics, 75, 181-241.

Seyitoğlu, G. ve Scott, B., “Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey”. Geological Magazine, 128, 155-166 (1991).

Gürcan, E. ve Yeğenoğlu, H., 1978; “Etibank Keçiborlu kükürt işletmesi faaliyet raporu” ETİBANK.

Özgüner, A M., 1996 ; “ Kükürt hakkında Özel İhtisas Komisyonu Raporu “, Devlet Planlama Teşkilatı 7. Beş Yıllık Programı,106.

Özgüner, A. M., Fişekçi, A., Kılıç, İ., Özgönül, E., Ölmez, M., Akıncı, A. ve Taş, N., “Keçiborlu kükürt yataklarının jeolojisi”, MTA Derleme Rapor No.2502, 85-87 (1989).

Bingöl, E., “Doğrultu atım sorunu ve jeolojisi”, MTA Yayınları Eğitim Serisi, 28, 28-41 (1986).

Cihan, M., Saraç, G. ve Gökçe, O., “Insights into biaxial extentional tectonics: an example from the Sandıklı Geological Journal, 38, 47-66 (2003). Anatolia, Turkey”.

Carr, M.J., Stoiber, R.E. ve Drake, C.L., “Discontinuities in the deep seismic zones under the Japanese arcs”. Bull. Geol. Soc. Am. , 84, 2917- 2930 (1973).

Mitchell, A.H.G. ve Garson, M.S., “Mineral Deposits and Global Tectonic Settings”, Academic Press Geology Series, (1981).

Mukaiyama, H., “Genesis of sulphur deposits in Japan”, Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo, 67-122 (1959).

Kuno, H., “Lateral variation of basaltic magma across continental margins and island arcs”. In ”Continental margins and Island Arcs” (W.H. Poole, ed.), Can. Geol. Surv. Paper 66-15, 317- 336 (1966).

Marinelli, G. ve Mittempergher, M., “On the genesis of some magmas of typical Mediterranean (potassic) suite”, Bulletin Volcanologique, 29, 113-140 (1966).

Kazancı, N. ve Karaman, E., “Gölcük (Isparta)

volkanoklastiklerinin

özellikleri ve çökelme mekanizmaları”, Akdeniz

Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi

Bülteni, 4, 18-35 (1988). sedimenter

Guzzi, U., “Keçiborlu kükürtleri yeni ruhsat sahası etüdü”, MTA Derleme Rapor No. 5884, (1968).

Zoltai, T. ve Stout, J. H., “Mineralogy concepts and principles”, Burgess Publishing Company, Minneapolis, Minesota, USA, 379 (1984).

Sarıiz, K., “Keçiborlu Kükürt Yataklarının Oluşumu ve Yörenin Jeolojisi”. Doktora Tezi, Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Türkiye, sayfa.78-80, (1982).
e-ISSN:2147-9526