İkiz Silindirik Oluk Tipli Günes Enerjisi Yoğunlastırıcısında Kızgın Buhar Üretiminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Cuma ÇETİNER, Fethi HALICI, Hamit ÇAÇUR
2.227 980

Öz


Elektrik üretimi ve endüstriyel amaçlar için buhara ihtiyaç duyulur. Parabolik yüzeylerle günes ısınımı yoğunlastırılarak, yüksek sıcaklıklarda buhar üretilebilmektedir. Bu çalısmada, buhar üretmek için imal edilen silindirik- parabolik oluk seklindeki günes enerjisi yoğunlastırıcısında, yansıtıcı yüzeyler günesi doğu-batı yönünde takip ederken, odakta bulunan yutucu yüzey sabit kalmaktadır. Kurulan bu sistemde silindirik parabolik aynaların alanı 54 m2, odak uzaklığı 12 m'dir. Deney tesisatı bölgenin enlemi olan 37o eğimle kuzey güney yönünde yerlestirilmistir. Deneyde günes ısınımı piranometre cihazı ile ölçülerek sistemin performansı hesaplanmıstır.Deneyler değisik debi ve basınçlarda tekrarlanarak 110-160oC sıcaklıklarında kızgın buhar üretecek sekilde gerçeklestirilmistir. Bu sistemde deneysel olarak elde edilen ısıl güç ve ısıl verim ile teorik olarak elde edilebilecekısıl güç ve ısıl verim değerleri karsılastırılarak, sistemin performansı incelenmistir. Sonuç olarak kurulan bu sisteminısıl veriminin 0.31 ile 0.39 arasında değistiği görülmüstür.Anahtar Kelimeler: Günes enerjisi, silindirik parabolik yoğunlastırıcı, kızgın buhar üretimi

Anahtar kelimeler


Günes enerjisi, silindirik parabolik yoğunlastırıcı, kızgın buhar üretimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Yeşilata B., Bulut H., Çetiner C., “Termal Güneş Bölgesine Yönelik Fırsatlar”, Mühendis ve Makine Cilt 52, Sayı 622, 2012. ve GAP

Duffie J.A., Beckman, W.A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley and Sons Inc, 1991.

Fernandez A., Zarza E., Parabolic-trough solar collectors and their applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews v14, p1695– 1721, 2010.

Hseish Jui Sheng, Solar Energy Engineering, Prentice –Hall, inc Englewood , Cliffa, New Jersey,1986.

Soteris A. Kalogirou “Solar Thermal Collectors and Applications” Progress in Energy and Combustion Science ,v30, p.231– 295, 2004.

Nixon J.D. , Dey P.K. , Davies P.A., Which is the best solar thermal collection technology for electricity generation in north-west India? Evaluation of options using the analytical hierarchy process, Energy, v35, Issue 12, pp 5230–5240, 2010

Sansoni P., Fontani,D. F. Francini, A., Optical collection efficiency and orientation of a solar trough medium-power plant installed in Italy, Renewable Energy v.36, Issue 9, pp 2341– 2347, 2011.

Rabl, A., Comparison of Solar Concentrators, Solar Energy, Vol.18, pp., 93-111, 1976.

Meinel, A.B. “Concentrating Collectors” , Solar Energy Engineering Chapter 9, pp 183- 215,1977.

Mills D., “Advances in solar thermal electricity technology” Solar Energy, v76, pp19-31, 2004.

Eck M., Zarza E. “Saturated Steam Process with Direct Steam Generating Parabolic Troughs”, Solar Energy, v80, p1424–1433, 2006.

Zarza,E “Project DISS(Direct Solar Steam): update on project status and future planning, IESS World Congress, Jarusselam, vol. 1, pp 307-316,1999

Soteris A. Kalogirou, “The potential of solar industrial process heat applications” Applied Energy, v76, p337–361, 2003.

Halıcı, F., Çakır, K., Çoban, M., Çacur, H., “Sabit Odaklı Parabolik Bir Yoğunlaştırıcının Performansının İncelenmesi”, ULIBTK’99, cilt 1, sayfa 119-124, Sakarya, 2000.

Genceli, O.F.,”Optik Ölçme Metotları” İ.T.Ü. Makine Fakültesi, 1983

Barra A.Franceshi, L., “The Parabolic Through Plants Using Black Body Receivers: Experimental and Theoritical Analysis”, Solar Energy, Vol.28, No.2, pp.163-171, 1982.

Halıcı, F., Gündüz, M.,”Isı Geçişi”, Burak Ofset, İstanbul, 2001.

Çetiner C. Halıcı F., Çaçur H., “İkiz- Silindirik Oluk yoğunlaştırıcısında Kızgın Su Üretiminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 31, 2, 87-94, 2011. Enerjisi

Çetiner C., “Silindirik Oluk Tipindeki Güneş Yoğunlaştırıcının İncelenmesi” Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004. Sakarya Tezi,

Holman, J.P., ve Gajda W.J., “Experimental Methods Company, New York, 1986. Mc.Graw-Hill
e-ISSN:2147-9526