İTERBİYUM-KATKILI FİBER LAZERLE Q-ANAHTARLAMALI MODDA İMPLANT YÜZEYİ MİKRO-İMALATI VE KAREKTERİZASYONU

Serap CELEN, Hüseyin ÖZDEN, Erol UYAR
2.040 977

Öz


Titanyum implantların yüzey morfolojileri  implantın yerleştirilmesini takip eden dönemde uzun-ömürlü stabilite açısından büyük öneme sahiptir. Titanyum dental implantların yüzey morfolojilerini modifiye etmek, kemik-implant temasındaki etkin yüzey alanını arttırmak için farklı yüzey işlemleri kullanılmaktadır. Endüstriyel açıdan rekabetçi koşulların her geçen gün önemini arttırdığı ve üretim zamanlarında bir saniyenin bile çok önemli olduğu günümüzde yeni üretim teknolojilerine ihtiyaç her zamankinden çok daha fazladır. Lazer yüzey yapılandırma yöntemi biyomedikal endüstrisinde malzemelerin yüzey özelliklerini modifiye etmek için eşsiz, gelecek vadeden, kontaminasyonsuz, temassız ve çevre dostu bir yüzey işlem tekniğidir. Bu çalışmada, Q-anahtarlamalı modda çalıştırılan iterbiyum-katkılı bir fiber lazerle saf titanyum implant yüzeylerinin yapılandırılması mikro boyutta gerçekleştirilmiş ve bu imal edilen yeni yüzeylerin karekterizasyonu yapılmıştır.


Anahtar kelimeler


mikro-imalat, fiber-laser, implant

Tam metin:

PDF

Referanslar


Qui-hong L., Jun Z., “High Power Fiber Lasers”, Front. Phys. China, Cilt:2, No:4; s:410-423, Higher Education Press and Springer-Verlag, 2007.

Paschotta R., “Fiber Lasers, Encyclopedia of Laser Physics Technology”,

photonics.com/fiber_lasers.html.

http://www.rp- [3] Paschotta R., “High Power Fiber Lasers and Amplifiers, Encyclopedia of Laser, Physics and Technology”,

photonics.com/high_power_fiber_lasers_and_amplifiers. html.

http://www.rp- [4] Çelen S., “Lazer Yüzey Yapılandırılması ile Oluşturulan İmplant Yüzeylerinin Mekanik Morfolojik Karekteristikleri”, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. [5] Özden

Shipbuilding and Marine Construction-Laser-Welding In Shipbuilding And Marine Structures, Welding Journal, 865, s:26-29, 2007.

Fiber Lasers for [6] Sutter D.H., Steinmeyer G., Gallmann L., Matuschek N.,Morier-Genoud F., Keller U., Scheuer V., Angelow G., Tschudi T. Semiconductor saturable-absorber mirror- assisted Kerr-lens mode-locked Ti:sapphire laser producing pulses in the two-cycle regime, Opt Lett., 24, s:631–633, 1999.

Fermann M.E., Galvanauskas A., Sucha G., Ultrafast LasersTechnology and Applications, Marcel Dekker Inc., 2003.

Uemura S, Torizuka K. Generation of 12-fs pulses from a diode-pumped Kerr-lens mode-locked Cr:LiSAF laser, Opt. Lett., 24, s:780–782, 1999.

Paschotta R., Aus der Au J., Keller U. Thermal effects inhigh power endpumped lasers with elliptical mode geometry. J Selected Topics Quantum Electron , 6, s:636–642, 2000.

Paschotta R., Aus der Au .J, Spuhler G.J., Morier- Genoud F., Hovel R., Moser M., Erhard S., Karszewski M., Giesen A., Keller U. Diode-pumped passively mode- locked lasers with high average power, Appl Phys B, 70, s25–31, 2000.

Gaggl A., Schultes G., Müller W. D. and Karcher H., “Scanning Electron Microscopical Analysis of Laser- .

Treated Titanium Implant Surfaces-a Comparative Study”, Biomaterials, 21, s:1067-1073, 2000.

Karacs A., Fancsaly., Divinyi T., Peto G. and Kovach G., Morphological And Animal Study of Titanium Dental Implant Surface Induced by Blasting and High Intensity Pulsed Nd-glass Laser, Material Science and Engineering C, 23:431-435, 2003.

Peto G., Karacs A., Pastzi Z., Guczi L., Divinji T. and Joob A., “Surface Treatment of Screw Shaped Titanium Dental Implants by High Intensity Laser Pulses”, Applied Surface Science, 186, s:7-13, 2002.

Çelen S., Özden H., Efeoğlu C. ve Çelen K.S., “Micromorphological Modified Dental

Proceedings of the Fifth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing, (Ed. Ostendorf A., Graf T., Petring D., Otto A.), AT-Fachverlag GmbH, Stuttgart, s:459-464, 2009 of Laser Titanium Implant Surface”,
e-ISSN:2147-9526