Bağlı Veri Bulutu Üzerinde Mobil Uygulamalar Geliştirme İçin Bir Altyapı

Rıza Cenk ERDUR, Oylum ALATLI
2.195 794

Öz


Anlamsal web’in günümüzdeki gerçeklestirimi olarak  nitelendirilen bağlı veri, verilerin web üzerinde RDFstandardına uyumlu veri kümeleri biçiminde yayımlanması ve farklı veri kümelerinin RDF bağlantıları ileiliskilendirilmesi temellerine dayanmaktadır. Bağlı veri uzayı, bağlı veri kavramının 2006 yılında Tim Berners-Lee tarafından tanıtılmasından beri sürekli genislemis ve “veri web’i (web of data)” olarak adlandırılan açık birbağlı veri bulutu haline gelmistir. Diğer taraftan, mobil araç ve iletisim teknolojilerindeki gelismeler Đnternetüzerindeki bilgi ve servislere erisimde mobil uygulamaları ön plana çıkarmıstır. Buna paralel olarak, bağlı veribulutu üzerindeki anlamsal olarak iliskilendirilmis verileri gereksinimleri çerçevesinde kullanabilen mobiluygulamalar da anlamsal web'in mobil ortamlarda gerçeklik kazanması açısından önemli bir role sahipolacaktır. Bu çalısmada, bağlı veri bulutundaki veri kümelerini sorgulama ve belli veriler üzerine odaklanarakbu verilerdeki değisimleri izleme yeteneğine sahip mobil uygulamaların gelistirilmesini kolaylastırmak üzeretasarlanan ve gerçeklestirilen altyapı tanıtılmaktadır. Gelistirilen altyapı, bağlı veri bulutu ile mobiluygulamaların etkilesimini “bağlı veri ortamı” adı verilen ayrı bir soyutlamada ele almaktadır. Bağlı veriortamı, çok-etmenli (multi-agent) sistemlerde kullanılan ortam fikrine ve ortamı modellemek için kullanılanA&A (Agents&Artifacts) meta-modeline dayanmaktadır.Anahtar kelimeler: Anlamsal Web, Bağlı Veri, Etmen Ortamı, A&A Meta-modeli, Mobil Uygulama

Anahtar kelimeler


Anlamsal Web, Bağlı Veri, Etmen Ortamı, A&A Meta-modeli, Mobil Uygulama

Tam metin:

PDF

Referanslar


Berners-Lee, T., Hendler, J. and Lassila, O., "The Semantic Web", Scientific American, 284(5): 34- 43, (2001).

Hausenblas, M., "Exploiting Linked Data to Build Web Applications", IEEE Internet Computing, Cilt 13, No 4, 68-73, 2009.

Heath, T. and Bizer, C., “Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space”, Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 1:1, Morgan & Claypool, A.B.D., 2011.

W3C RDF Working Group, “Resource Description Framework”, http://www.w3.org/RDF/, Son erişim :02013.

Bizer, C., Heath, T. and Berners-Lee, T., "Linked Data - The Story So Far", International Journal on Semantic Web and Information Systems, Cilt 5, No 3, 1-22, 2009.

Yu, L., “A Developer’s Guide to the Semantic Web”, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011.

Berners-Lee, T., “Linked Data - Design Issues”, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html, Son erişim:19.02.2013.

Linking Open Data Project, http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/Com munityProjects/LinkingOpenData, Son erişim:19.02.2013. LOD2 Project, http://www.lod2.eu, Son erişim:19.02.2013.

State of the LOD Cloud, Version 0.3, http://lod- cloud.net/state/, Son erişim:16.03.2013

Gartner Highlights Key Predictions for IT Organizations and Users in 2010 and Beyond, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1278413, Son erişim: 16.03.2013.

Wooldridge, M., "Multi-agent Systems", Prentice Hall, USA., 2009.

Weyns, D., Omicini, A. and Odell, J., “Environment as a First Class Abstraction in Multi-agent Systems”, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Cilt 14, No 1, 5-30, 2007.

Ricci, A., Piunti, M. and Viroli, M., “Environment Programming in Multi-agent Systems: An Artifact Based Perspective”, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 23, 158-192, 2011.

Omicini, A., Ricci, A. and Viroli, M., “Artifacts in the A&A Meta-model for Multi-agent Systems”, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Cilt 17, No 3, 432–456, 2008.

Erdur, R.C., Dikenelli, O., Alatli, O., Ekinci, E.E. and Akar, Z, "Integrating Linked Data Space with Agents Using the Environment Abstraction", 7th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems (ESAS 2012) in conjunction with the 36th Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2012),

İzmir, Turkey, 625-630, July 16-20, 2012.

Becker, C. and Bizer, C., “DBpedia Mobile: A Location-Enabled WWW2008 Workshop on Linked Data on the Web ( LDOW 2008), Beijing, China, April 22, 200 Data Browser”,

William Van Woensel, W.V., Casteleyn, S., Paret, E. and Troyer, O., “Mobile Querying of Online Semantic Applications”, IEEE Internet Computing, Cilt 15, Sayı 6, 32-39, 2011. for Context-Aware

Costabello, L., Villata, S., Delaforge, N. and Gandon, F., “Linked Data Access Goes Mobile: Context-Aware Authorization for Graph Stores”, WWW2012 Workshop on Linked Data on the Web

(LDOW 2012), Lyon, France, April 16, 2012.

Parra, C., Gonzalo A., Klerkx J. and Duval, E., “More : Mobile Interaction with Linked Data”, International Interactions on the Web in conjunction with the 13th IFIP TC13 Conference on Human- Computer-Interaction (INTERACT 2011), Lisbon,

Portugal, 37-47, September 6, 2011. Data-Centric

Nardi, B. A., “Context and Consciousness: Activity Theory Interaction”, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, USA, 1996. Human-Computer

Alexander, K., Cyganiak, R., Hausenblas, M., and Zhao, WWW2009 Workshop on Linked Data on the Web (LDOW 2009), Madrid, Spain, April 20, 200 Linked Datasets”,

Akar, Z., Halaç, T. G., Ekinci, E. E., and Dikenelli, O., "Querying the Web of Interlinked Datasets Using VoID Descriptions", in Christian Bizer, Tom Heath, Tim Berners-Lee, and Michael Hausenblas, editors, 5th Linked Data on the Web Workshop (LDOW 2012), 21th World Wide Web Conference (WWW 2012), Lyon, France, 2012.
e-ISSN:2147-9526