Çinko-Alüminyum Alasımından Üretilmis Döküm Parçalarının Korozyon Direncine Bakır Kaplama Proseslerinin Etkisi

Billur Deniz POLAT, Servet TİMUR, Özgül KELEŞ
2.622 1.650

Öz


Çinko-Alüminyum alasımlarından üretilen parçaların daha uzun süre, daha verimli kullanımları için farklıyüzey islemlerine tabi tutulmaktadırlar. Elektrokimyasal yüzey islem prosesleri isletim kolaylıkları ve seriüretime uygunlukları sebebiyle bu amaç için kullanılan alternatif uygulamalar arasında dikkat çekici konumasahiplerdir. Çinko-Alüminyum alasımlarından üretilen döküm parçalarının yüzeyine yapılan elektrokimyasalkaplamaların, parça yüzeyine iyi yapısması için çesitli yöntemler kullanılmaktadır. Ara katman olarakelektrolitik bakır kaplama bu amaçla sıkça tercih edilmektedir. Bu çalısmada ara katman uygulamalarında en sıkkullanılan asidik ve siyanürsüz alkali bakır filmlerinin özellikleri incelenmis; Çinko-Alüminyum alasımlarındanüretilen döküm parçalarının üzerine bakır ara katmanı atıldıktan sonra farklı kaplamalar (krom, nikel, lak)uygulanarak elde edilen sekiz adet ürünün (kapı kolu) korozyon davranısı, ASTM B117 standartlarına uygunolarak test edilmistir.Đncelemeler sonucunda, ürün sadece bakır ile kaplandığında malzemenin korozyondirencinin gelismediği gösterilmistir. Bakır filminin ara katman olarak uygulandığı durumda ise, bakır kaplamaçözeltisinin özelliklerine bağlı olarak filmin yapısında değisikler olustuğu ve buna bağlı olarak korozyonözelliklerinin de değistiği ortaya konmustur. En yüksek korozyon direncinin lak kaplı numuneden elde edildiği,ilk film olarak siyanürlü bakır filmi uygulandığı takdirde ise korozyon direncinin daha da arttığı görselsonuçların yanı sıra Raman ve EDS analizleriyle de çalısma kapsamında doğrulanmıstır.Anahtar kelimeler: Çinko-Alüminyum alasımları, korozyon direnci, beyaz tuz testi, elektrolitik kaplamalar.

Anahtar kelimeler


Çinko-Alüminyum alasımları, korozyon direnci, beyaz tuz testi, elektrolitik kaplamalar.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Polat, B.D., “Zamak Alaşımı Nedir? Zamaktan Nasıl Para kazanılır?”, Metalurjisi Dergisi, 159: 34-45 (2011).

Polat, B.D., “Zamak Dökümde Sıkça Karşılaşılan Hatalar”, Metalurjisi Dergisi, 159: 46-54 (2011).

Kanani, N., “Electroplating and Electroless Plating of Copper and Its Alloys”, Finishing Pubns Ltd, 30-65 (2003).

Kanani, N., “Electroplating: Basic Principles, Processes and Practice”, Atotech Deutschland GmbH, Berlin, Germany, 5-20 (2005).

Paunovic, M., Schlesinger, M., “Fundamentals of Electrodeposition”, A John Wiley and Sons Inc and Publications, New jersey, 25-35(2006).

Swalheim, D.A., “Problems and Parameters in Custom-Selecting a Bath for Your Decorative Zn Plating Finishing, 64(5): 60-64 (1977). and Surface

Parthasaradhy, N.V., “Hydrogen Embrittlment in Cu and Ni Plating-Influence as Undercoats for Cr”, Metal Finishing, 72(8): 36-41(1974).

3716462, “Copper Plating on Zinc and Its Alloys”, United States Patent, USA, (1970).

B117-03, Standard Practice for Operating Salt Spray, ASTM, USA (2003).

Brugger, R., “Nickel Plating”, Academic Press, International Publ. 4, Draper, (1970).

Dennis, J.K., Such, T.E., “Nickel and Chromium Plating”, 14, Woodhead Publishing, UK, (1993).

Freeman, B., “Electroplating with Chromium, Copper and Nickel”, Lindsay Publication Inc, Chapter 10 (2006).

0286399A1, Metal Pieces and Articles Having Improved Corrosion Resistance, United States Patent, USA (2006).

Aktergott, W., Henneke, E., “Characterization of Advanced Materials”, Plenum Press, NY, 145, (1990).

Mishra, R., Balasubramaniam, R., “Effect of nanocrsystalline grain size on the electrochemical and corrosion behavior of nickel”, Corrosion Science, 46: 3019-3029 (2004).

Zhao, J., Xia, L., Sehgai, A., Lu, D., McCreery, R.L., Franker G.S., “Effects of chromate and chromate conversion coatings on corrosion of aluminum alloys 2024-T3”, Surface and Coating Technology, 140: 51-57 (2001).
e-ISSN:2147-9526