Yeni ve İnovatif bir Kavramsal Tasarım İslem Modeli ile Su Filtresi Tasarımı

Murat MAYDA, Hüseyin Rıza BÖRKLÜ
1.763 503

Öz


Kavramsal tasarım, mühendislik tasarım isleminin en önemli asaması olup ürün maliyeti ve inovatif çözümler genelde burada belirlenir. Buna karsın akademik ve ticari tasarım yazılım sistemleri daha çok sekillendirme ve ayrıntılı tasarım asamalarını kapsamaktadır. Yani; genellikle çizim, analiz, simülasyon vb. amaçlamaktadırlar. Yeni nesil CAD/E sistemlerinin ise temelde inovatif kavramsal tasarıma dayalı olacağı tasarım otoritelerince ön görülmektedir. Đnovatif bir kavramsal tasarım islemi; kapsamlı, sistematik, yenilikçi ve tüm çeliskileri dikkate alacak bir yapıda olmalıdır. Ancak bu konu üzerine yürütülen çalısmalar genelde mevcut tasarımlarıiyilestirmekte veya bir çeliskiyi çözmektedir. Bu nedenle de orijinal ve inovatif ürün tasarlamada yetersiz kalmaktadır. Sorunu çözmek için bu arastırma kapsamında yeni ve inovatif bir kavramsal tasarım islem modeli gelistirilmistir. Önerilen model, Pahl ve Beitz’in kavramsal tasarım yaklasımı, QFD ve TRIZ’i içerir. Bu modelin kullanım ve güvenilirliğini test için örnek bir tasarım uygulaması yapılmıstır. Uygulama sonucundaenerji-verimli, düsük maliyetli, yüksek performanslı ve patent düzeyli inovatif çözümler elde edilmistir. Böylece yeni tasarım islem modelinin inovatif çözümler bulmada basarılı olabileceği örnek filtre tasarımı ile görülmüstür.
Anahtar kelimeler:. Kavramsal tasarım, inovatif tasarım, QFD, TRIZ.

Anahtar kelimeler


Kavramsal tasarım, inovatif tasarım, QFD, TRIZ.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Cross, N., Developments in Design Methodology, Chichester:Wiley, 1984.

Pahl., G. ve Beitz, W., Konstruktionslehre, 1st ed., Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 1977.

Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J. ve Grote, K.H., Engineering Design – A Systematic Approach, Translated and Edited by Wallace, K., Blessing, L., 3rd ed., London: Springer-Verlag, 2007.

Kurtoglu, T., Tumer, I. ve Jensen, D., “A functional failure reasoning methodology for evaluation of conceptual system architectures”, Research in Engineering Design, Cilt 21, No 4, 209-234, 2010. [5] Li, W., Li, Y., Wang, J. ve Liu, X., “The process model to aid innovation of products conceptual design”, Expert Systems with Applications, Cilt 37, No 5, 3574-3587, 2010.

Chong, Y., Chen, C.H. ve Leong, K., “A heuristic- based approach to conceptual design”, Research in Engineering Design, Cilt 20, No 2, 97-116, 2009. [7] He, B. ve Feng, P., “Research on collaborative conceptual design based on distributed knowledge resource”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 66, No 5-8, 645- 662, 2013.

Akao, Y., Quality Function Deployment, Productivity Press, Cambridge MA, 1990.

Altshuller, G., TRIZ keys to technical innovation, Worcester: Technical Innovation Center, Inc., 2005. [10] Ilevbare, I. M., Probert, D. ve Phaal, R., “A review of TRIZ, and its benefits and challenges in practice”, Technovation, Cilt 33, No 2–3, 30-37, 2013.

Cavalucci, D., “How TRIZ can contribute to a paradigm change in R&D practices”,

The Eighth TRIZ Symposium, Japan TRIZ Society, Tokyo, Japan, 1-54, 6-8 Eylül 2012.

Malmquist, J., Axelsson, R. ve Johansson M., “A Comparative Analysis of the Theory of Inventive Problem Solving and the Systematic Approach of Pahl and Beitz”, In: ASME - DETC, Irvine, Proceedings of The DSTC, 1-11, 1996.

De Carvalho, M.A. ve Back, N., “Cross- Fertilization between TRIZ and the Systematic Approach to Product Planning and Conceptual Design”,

Worcester/MA, USA,1-12, 2000.

Proceedings, [14] Dietz, T.P. ve Mistree, F., “Integrated Pahl and Beitz and the Theory of Inventive Problem Solving for the Conceptual Design of Multi- Domain Systems”, ASME Conf. Proc., USA, 189- 203, 2009.

Tan, R., Ma, J., Liu, F. ve Wei, Z., “UXDs-driven conceptual design process model for contradiction solving using CAIs”, Computers in Industry, Cilt 60, No 8, 584-591, 2009.

Song, M.J., Lee, J.G., Park, J.M. ve Lee, S., “Triggering navigators for innovative system design: The case of lab-on-a-chip technology”, Expert Systems with Applications, Cilt 39, No 16, 12451-12459, 2012.

Yamashina, H., Ito, T. ve Kawada, H., “Innovative product development process by integrating QFD and TRIZ”, International Journal of Production Research, Cilt 40, No 5, 1031-1050, 2002.

Li, Y., Wang, J., Li, X. ve Zhao, W., “Design creativity in product innovation”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 33, No 3-4, 213-222, 2007.

Xie, J., Tang, X. ve Shao, Y., “Research on Product Conceptual Design Based on Integrated of TRIZ and HOQ”, In: Tan R, Cao G, León N (eds) Growth and Development of Computer- Aided Innovation, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer Berlin Heidelberg, Cilt 304, 203-209, 2009.

Chaoqun, D., “Research on Application System of Integrating QFD and TRIZ”, Proceedings of the 7th International Conference on Innovation and Management, Springer Berlin Heidelberg, Cilt I ve II, 499-503, 04-05 Aralık, 2010.

Hirtz, J., Stone, R.B., McAdams, D.A., Szykman, S. ve Wood, K.L., “A Functional Basis for Engineering Design: Reconciling and Evolving Previous Efforts”, Research in Engineering Design, Cilt 13, No 2, 65-82, 2002.