İSTİNAT DUVARLARINA ETKİYEN AKTİF ZEMİN İTKİLERİNİN EUROCODE–8 VE TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Şenol GÜRSOY
2.139 1.390

Öz


Deprem yönetmelikleri teknik literatürdeki gelişmelere bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Deprem yönetmeliklerindeki bu güncelleme ve değişiklikler genellikle tasarım yöntemleri üzerinde yapılmaktadır. Bu makalede, istinat duvarlarına ilişkin Türkiye Depreme Yönetmeliği ve Eurocode–8’de önerilen tasarım yöntemleri karşılaştırma için dikkate alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı istinat duvarlarının depreme göre tasarımında anılan yönetmeliklerdeki farklılıkları incelenmektedir. Bu inceleme istinat duvarlarının tasarımında kullanılan sözkonusu deprem yönetmeliklerindeki bağıntılarla yapılmaktadır. Elde edilen bulguların tartışılmasıyla bahsedilen deprem yönetmeliklerindeki tasarım yöntemlerinin önemli farklılıkları tablolarda ve şekillerde özetlenerek verilmekte ve böylece bazı sonuçlar ve öneriler getirilmektedir. Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar, Türkiye Depreme Yönetmeliğine göre istinat duvarlarının depreme göre daha emniyetli tasarımları için tepki (tasarım) spektrumlarındaki zemin parametrelerinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler


Deprem yönetmelikleri, istinat duvarları, tasarım

Tam metin:

PDF

Referanslar


Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 1998.

Çetin, K.O., Youd, T.L., Seed, R.B., Bray, J.D., Sancio, R., Lettis, W., Yılmaz, M.T., Durgunoğlu, H.T., “Liquefaction-Induced Ground Deformations at Hotel Sapanca During Kocaeli (İzmit), Turkey Earthquake”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, v 22, 1083–1092, 2002.

Sancio, R.B., Bray, J.D., Stewart, J.P., Youd, T.L., Durgunoğlu, H.T., Önalp, A., Seed, R.B., Christensen, C., Baturay, M.B., Karadayılar, T., “Correlation Between Ground Failure and Soil Conditions, In Adapazari, Turkey”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, v22, 1093–1102, 2002.

Tezcan, S.S., Kaya, E., Bal, İ.E., Özdemir, Z., “Seismic Amplification at Avcılar, İstanbul”, Engineering Structures, v 24, 661–667, 2002.

Bakır, B.S., Yılmaz, M.T., Yakut, A., Gülkan, P., “Re-examination Adapazarı: Engineering Structures, v27 1002–1013, 2005. considerations”,

Sezen, H., Whittaker, A. S., Elwood, K. J., Mosalam, K.M., “Performance of Reinforced Concrete Buildings During the August, 17, 1999 Kocaeli, Turkey Earthquake, and Seismic Design and Construction Practise in Turkey”, Engineering Structures, v25, 103–114, 2003.

Erdik, M., Report on 1999 Kocaeli and Düzce (Turkey) earthquakes, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute/TURKEY, available at depremmuh/eqspecials/kocaeli/Kocaelireport.pdf, 2004.

Doğangün, A., “Performance of Reinforced Concrete Buildings during the May 1, 2003 Bingöl Earthquake in Turkey”, Engineering Structures, v26, 841–856, 2004.

Arslan, M.H., Korkmaz, H.H., “What Is to Be Learned From Damage And Failure of Reinforced Concrete Structures During Recent Earthquakes in Turkey?, Engineering Failure Analysis, v 14, 1-22, 2007.

Kirac, N., Dogan, M., Ozbasaran, H., “Failure of weak-storey during earthquakes”, Engineering Failure Analysis, v18, 572-581, 2011.

Gürsoy, Ş., “Betonarme İstinat Duvarlarının, Zemin Etkileşimini de Dikkate Almak Suretiyle, Deprem Yüklerine Göre Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Davranışlarının İncelenmesi”, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Eurocode-8, Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures-Part 5: Foundations, Retaining Structures and Geotechnical Aspects, European Standard, European Committee for Standardisation, Brussels, 2003.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2007.
e-ISSN:2147-9526