AA 2014 Al MATRİSLİ B4C PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MİKRO YAPI VE AŞINNMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Hakan GÖKMEŞE, Ufuk TAŞÇI, Bülent BOSTAN
3.018 1.192

Öz


Bu çalışma kapsamında toz metalürjisi yöntemi kullanılarak, gaz atomize AA2014 toz metal alaşımına, ağırlıkça %1, 2, 4 ve 8 oranlarında B4C parçacık takviyesi yapılarak, kompozit numuneler üretilmiştir. Hazırlanan matris/takviye toz karışımları 700 MPa basınç altında preslenerek,  atmosfer kontrollü fırında 560 C0 sıcaklıkta 1 saat sinterleme işlemi sonrasında kompozit numuneler üretilmiştir. Üretilen kompozit numunelerin yoğunluk, gözeneklilik, sertlik değişimleri ve aşınma özellikleri incelenmiştir. Artan takviye oranına bağlı olarak sertlik değerinde artış olduğu ve en yüksek sertlik değeri olarak, %8 takviye hacim oranında 90HV olarak ölçülmüştür. Kompozit numunelerindeki aşınma direncinin ise, takviye fazının artan hacim oranında arttığı gözlemlenmiştir.


Anahtar kelimeler


AA 2014, Bor karbür, Aşınma

Tam metin:

PDF

Referanslar


Sarıtaş S., ‘‘EngineeringMetallurgyAndMaterials’’, Ankara, 5-30 (1995).

German R.M., editörler Sarıtaş S., Türker M., Durlu N., “Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri”, Türk Toz Metalurjisi Derneği , Ankara, (2007). Bostan B., “Examination of Al4C3

FormationAfterMechanicallyAlloyingandExtrusion ” Journal of theFaculty of Engineeringand Architecture of Gazi University, 23(2):343-348, (2008).

Toptan, F., “Alüminyum Matrisli B4C Takviyeli Kompozitlerin Döküm Yöntemi ile Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2006).

Kumdalı, F., “Alüminyum matrisli B4C takviyeli kompozitlerin toz metalurjisi yöntemi ile üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 11-17 (2008).

Abenojar, J., Valesco, F. andMartinez, M. A., “Optimization of processingparametersforthe Al + 10 % B4C systemobtainedbymechanicalalloying”, Journal of MaterialsProcessingTechnology, 18, 441-446, (2007).

Zhang, H., Ramesh, K. T., Chin, E.S.C., "High StrainRateResponse of Aluminium 6092/B4C

Composites", MaterialsScienceandEngineering, A 384: 26-34, (2004). Jung, J., Kang, S., "Advances in

ManufacturingBoronCarbide– AluminumComposites", J. Am. Ceram. Soc.,87: 47–54 (2004).

Aizenshtein, M., Froumin, N., Shapiro-Tsoref, E.,Dariel, "Wettingandinterfacephenomena in the B4C/(Cu– B–Si) system", ScriptaMaterialia 53: 1231–1235, (2005). Frage, N., Zhu, X., Dong, H., Lu, K.,

"Coatingdifferentthicknessnickel– boronnanolayersontoboroncarbideparticles", Surface&CoatingsTechnology, 202: 2927–2934, (2008).

Shrestha, N.K., Kawai, M., Saji, T., Co-deposition of B4C particlesandnickelundertheinfluence of aredox-activesurfactantand anti-wearproperty of thecoatings, Surface&CoatingsTechnology, 200: 2414– 2419, (2005).
e-ISSN:2147-9526