Su Enjeksiyonu ile Egzoz Isısı Geri Kazanımlı Altı Zamanlı Motor İçin Kam Tasarımı

Emre ARABACI, Yakup İÇİNGÜR, Ahmet UYUMAZ
1.598 729

Öz


Bu çalışmada altı zamanlı motorlarda kullanılacak kamların tasarlanmasında karşılaşılan problemler incelenmiştir. Tek silindirli, üstten supaplı buji ile ateşlemeli altı zamanlı motorda harmonik kam ile kam profili tasarımı gerçekleştirilmiş ve imal edilmiştir. Tasarlanan kamların yer değiştirme, hız, ivme ve jerk grafikleri elde edilmiştir. Kam profili tasarımında supap yüksekliği, supap açık kalma açısı ve temel daire çapının kam tasarımını etkilediği görülmüştür. Egzoz kamı tasarımında temel daire çapının fazla olması gerektiği görülmüştür. Bunun yanında temel daire çapı arttıkça balans problemlerinin arttığı görülmüştür. Sonuçta, altı zamanlı motorlarda kullanılacak olan kamlarda açısal sınırlamaların kam tasarımını etkilediği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Altı zamanlı motor, Kam tasarımı, Harmonik kam

Tam metin:

PDF

Referanslar


Karabulut H., Sarıdemir S., 2009, “Farklı Supap Açık Kalma Süreleri ve Kursları İçin Klasik ve Spline Yöntemi İle Elde Edilen Kam Profillerinin Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi MMF Dergisi, 24(509-515). [2] Norton, R.L., 2002, “Cam design and manufacturing handbook”, Industrial Pres, Inc., New York, 45-160.

Grohe, H., 2010, “Otto- und Dieselmotoren”, Vogel, 58-91, Reihe.

Moon, C., 1961, “Cam Design”, Emerson, 7-23, USA, 1961.

Rothbart, H., 2004, “Cam design handbook”, McGraw-Hill, New York, 27-54.

Angeles, J., 1983, “Synthesis of plane curves with prescribed local geometric properties using periodic splines”, Computer Aided Design, 15: 147-155.

Mermelstein, S.P., 2004, “Optimising cam motion using piecewise polynomials”, Engineering with Computers, 19: 241-254.

Cardone, A., 2002, “Optimal design of cams”, Kluwer Academic Publishers, 7: 285-305.

Kohaupt, L., ‘‘Cam Design by Hyperbolic SplineFunctions of Fouerth Order’’, IMA Journal ofMathematics Applied in Business and Industry, Cilt 10, 245-263,1999.

MacCarthy, B.L., ‘‘Quintic Splines for Kinematic Design’’,Computer-aided Design, Cilt 20, 406- 415, 1988. [11] Neamtu, M., Pottmann, L.L.,‘‘Designing NURBS Cam Profiles Using Trigonometric Splines’’, Journal of Mechanical Design, Cilt 120, 175-179,1998. Schumaker,

Ziabazmi, A., 2004, “Bazmi’s Six Stroke Engine with intake and Exhaust Valves”, USPTO, 6789513, Pittsburgh.

Kelem, H., 2012, “Six Stroke Internal Combustion Engine and Method of Operation”, USPTO, 7726268 B2, 1-5, Delray.

Dyer, L., 1920, “Internal Combustion Engine” USPTO, 1339176, Greenwich, 1-3.

Griffin S. 1889, “Method of operating gas engines” USPTO, 412883, France, 1-6.

Conklin, J., 2010, Szybist, J., “A Highly Efficient Six-Stroke Internal Combustion Engine Cycle with Water Injection for in-cylinder Exhaust Heat Recovery” Energy, Knoxville, 1658-1664.

Grohe, H., Otto ve Dizel Motorları, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 180-205,1999.




e-ISSN:2147-9526