KESİCİ UÇ GENİŞLİĞİNİN KANAL AÇMA SIRASINDAKİ KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ

Abdullah KURT, Serkan BAKIR
1.915 706

Öz


Bu çalışma; kesme parametrelerindeki değişimlere göre tornada dış kanal açma sırasında oluşan kesme kuvvetlerinin deneysel ölçümlerle belirlenmesini ve kesici uç genişliğinin kesme kuvvetleri üzerindeki etkisini içermektedir. Bu amaçla, değişik kesme parametreleri kullanılarak 2 mm, 4 mm ve 6 mm uç/kanal genişliğine sahip kesici takımlarla AISI 1050 iş parçası malzemesi üzerinde çeşitli kesme deneyleri yapılmıştır. Kanal açma sırasında oluşan kesme kuvvetleri Kistler 9257B dinamometre yardımıyla ölçülmüştür. Çalışma sonucunda; kesme kuvvetlerinin büyüklüğü bakımından ilerleme değerinin kesme hızına göre daha belirleyici olduğu ve pasif kuvvetlerin esas kesme kuvvetlerinden daha büyük ve eksenel kuvvetin diğer kesme kuvvetlerine göre ihmal edilebilecek seviyede olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Tornalama; kanal açma; kesme kuvvetleri; kesici takım

Tam metin:

PDF

Referanslar


Özyılmaz, A., “Piston kanallarının işlenmesinde yüzey kalitesinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Enstitüsü, Karabük, 16-20, 42-43 2011. Fen Bilimleri

Baykasoğlu, A., “Computer aided optimisation of cutting conditions in multicut turning operations”, MSc. Thesis, Gaziantep University Graduate School of Natural and Applied Sciences, 70-71, 1995.

Chern, G.L., “Development of a new and simple quick-stop device for the study on chip formation”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol 45, No. 7-8, 789-794, 2005.

Obikawa, T., Kamata, Y. and Shinozuka, J., “High-speed grooving with applying MQL”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol 46, No.14, 1854-1861, 2006.

De Chiffre, L., Andreasen, J.L., Lagerberg, S. and Thesken, I. B., “Performance testing of cryogenic CO2 as cutting fluid in parting/grooving and threading austenitic stainless steel”, CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol 56, No.1, 101- 104, 2007.

Kafkas, F., “Vidaların talaşlı imalatında imalat parametrelerinin gerilmeler üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 104-122, 2007.

Yanar, N., “Hidrolik silindir imalatında yüzey pürüzlülüğüne etkili parametrelerinin Taguchı yöntemi ile belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 45-48, 2008.

Daghini, L., Archenti, A. and Nicolescu, C.M., dynamic “Design composite material dampers for parting-off tools”, Journal of Machine Engineering, Vol 10, No. 2, 57-70, 2010.

characterization of

Ding, X. and Rahman M., “A study of the performance of cutting polycrystalline Al 6061 T6 with single crystalline diamond micro-tools”, Precision Engineering, Vol 36, No.4, 593-603, 2012.

Machai, C., Iqbal, A., Biermann, D, Upmeier, T. and Schumann, S., “On the effects of cutting speed and cooling methodologies in grooving operation of various tempers of β-titanium alloy”, Journal of Materials Processing Technology, Vol 213, No. 7, 1027-1037, 2013.

Cakir, M.C. and Cavdar K., “Development of a knowledge-based expert system for solving metal cutting problems”, Materials & Design, Vol 27, No. 10, 1027-1034, 2006.

Mitsubishi Carbide General Catalogue 2012-2013, “Grooving tools”, Mitsubishi Carbide, F04-F037, 2013.

Ucun, İ., Aslantaş, K. ve Karabulut, A., “Ortagonal kesme işleminde takım-talaş temas uzunluğundaki değişimin Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 24, No. 3, 477-484, 2009. Gazi Üniversitesi
e-ISSN:2147-9526