MEKANİK ALAŞIMLAMA İLE ÜRETİLMİŞ ÇİNKO-ALÜMİNYUM (ZA) ALAŞIMLARININ KURU SÜRTÜNMELİ AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Alper Melih ATAÇ, Dursun ÖZYÜREK, Ahmet GÜRAL
2.139 914

Öz


Bu çalışmada, farklı bileşimlere sahip ZA alaşımları spex tipi öğütücüde mekanik alaşımlama (MA) ile üretilmiştir. MA işlemlerinde, 10:1 bilya toz oranı (% ağırlık) ve 5-8 saat MA süreleri kullanılmıştır. Mekanik alaşımlanmış tozlar 320 °C sıcaklıkta sıcak şekillendirildikten sonra, aynı sıcaklıkta 2 saat sürede sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin yüzeyleri hazırlandıktan sonra, aşınma testleri yapılmıştır. Aşınma testlerinde pin-on-disk tipi standart aşınma ünitesi kullanılmıştır. Aşınma testlerinde 1msn-1 kayma hızı, 10 N yük ve 600 m kayma mesafesi test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, ZA alaşımlarında Al miktarı arttıkça sertliğin 78 HV ile 145 HV arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, aşınma testleri sonucunda numunelerde, Al miktarındaki artışa bağlı olarak hacim kaybının ve sürtünme katsayısının azaldığı belirlenmiştir.  


Anahtar kelimeler


Mekanik alaşımlama, Sinterleme, Çinko-Alüminyum alaşımı, Kuru sürtünmeli aşınma

Tam metin:

PDF

Referanslar


Schaffer, G.B. and Huo, S.H., "On development of 7xxx series aluminium alloys", Powder Metal., 42-3, 219-226, 2008.

Cambronero, L.E.G., Sanchez, E., Roman, J.M.R and Prieto, J.M.R., "Mechanical characterisation of AA7015 aluminium alloy with ceramics", J. Mater. Proces. Techno., 143-144, 378-383, 2003.

Suryanarayana, C. "Mechanical alloying and milling", Progressing in Mater. Sci. 46, 1-184, 2001.

Thummler, F. and Oberacker, R., "Introduction to powder metallurgy", The Institue of Materials, London, U.K., 1-10,1994.

Tarralba, M., Velasco, F., Costa, C.E., Vergara, I. And Caceresa, D., "Mechanical behaviour of the interphase between matrix and rainforcement of Al2014 matrix composites with (Ni3Al)p", Composites: Part A- 33, 427-434, 2002.

Hu, Q., McColl, I.R., Harris, S.J. and Waterhouse, R.B., "The role of debris in the fretting wear of a SiC reinforced aluminium alloy matrix composite", Wear 245, 10-21, 2000.

Sankar, R. and Singh, P. "Synthesis of 7075 Al/SiC particulate composite powders by mechanical alloying", metarials Letters, 36, 201-205, 1998.

Zhu, Y., Yan, B., Huan, W., "Bearing Wear Resistance of Monotectoid Zn-Al Based Alloy (ZA- 35)", Materials Science and Technology, 11(1): 109- 113, 1995.

Calayag, T., "Zinc Alloys Replace Bronze in Mining Equipment Bushings and Bearings", Mining Engineering, 727-728, 1983.

Gervais, E., Levert, H., Bess, M., "The Development of a Family of Zinc-Based Foundry Alloys", Trans. Am. Foundrym. Soc., 88(6), 183-194, 1980.

Geng, H. ve Ma, J., "Friction and Wear of Al-Zn- Pb Bearings Alloy", Wear, 169(32): 201-207, 1993.

Mihaichuk, W., Bess, M. L., "The ZA Die Casting Alloys", Society of Automotive Engineers, China, 860556, 560-568, 1986.

Savaşkan, T., Murphy, S., "Mechanical Properties and Lubricated wear of Zn-25A1- Based Alloys", Wear, 116(23), 211-224, 1987.

Gross, D. K., "Zinc Alloys: Specifications and Processing", Society of Automotive Engineers, New York, 871952, 1069-1075. 1988.

Savaşkan, T., Çuvalcı, H., "Çinko-Alüminyum Esaslı Yatak Alaşımlarının Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Makina Tasarımı ve İmalat Kongresi, Ankara, 328-336, 1990.

Demiral, M. and Yaşar, M. 95200,95300 "Cu-Al- Fe alaşımlarının aşınma davranışlarının incelenmesi", Teknoloji, 9(1), 17-26, 2006.
e-ISSN:2147-9526