FARKLI TİPTEKİ GÜNEŞ OCAKLARININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

H. İbrahim VARİYENLİ, M. Bahadır ÖZDEMİR, Halit KAÇMAZ, Faruk KILIÇ
2.174 846

Öz


Bu çalışmada, Ankara şartlarında farklı tipte üretilen güneş ocaklarının ısıl performansları incelenmiştir.  Su ve patates deneyi olmak üzere iki farklı deney yapılmıştır. Su deneylerinde, üç farklı güneş ocağına 1000’er gr su koyularak aynı gün ve şartlarda saat 10.00–16.00saatleri arasında Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştır. Yapılmış olan deney sonucunda; en iyi performans Temmuz ayında %34’lük performans gösteren salyangoz tipi güneş ocağıyla elde edilmiştir.Daha sonraki en iyi performans ise Temmuz ayında %20’lik performansla küçük kutu tipi güneş ocağıyla elde edilmiştir.En düşük performans ise Ağustos ayında %11,5’lik oranla sandık tipi güneş ocağından elde edilmiştir. Patates deneylerinde ise, Temmuz ayında salyangoz tipi güneş ocağı 160 dk.’da, sandık tipi güneş ocağı 180 dk’da ve küçük kutu tipi güneş ocağı ise 270 dk.’da patatesleri pişirmiş olup en iyi performans yine salyangoz tipi güneş ocağıyla elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Güneş Ocağı, Tasarım, İmalat, Performans

Tam metin:

PDF

Referanslar


Nahar, N.M., “Performance and testing of a hot box storage solar cooker”, Energy Conversion and Management, Cit 44, Sayı 8, 1323-1331, 2003.

Mohamad, M.A., Ghetany, H.H.E., Dayem M.A., “Design, Construction and Field Test of Hot-Box Solar Cookers For African Sahel Region”, Renewable Energy, Cilt 14, Sayı 1-4, 49-54, 1998.

Türkmen, N., “Güneş Enerjisi Kaynaklı Yemek Pişirme Aygıtı Dizaynı”. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1988.

Gedik, E., Öz, E.S., “Isı Kutusu Tipi Güneş Fırını Tasarımı ve Örnek Bir Uygulaması”, Teknoloji, Cilt 10, Sayı 4, 303-310, 2007.

Esen, M., Hazar, H., Esen, H., “Experimental investigation of a Solar Cooker Using Collector with Heat Pumps”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 1, Sayfa 114-124, 2005.

Sonune, A.V., Philip, S.K., “Development of a Domestic Energy, Cilt 28, 1225-1234, 2003. Cooker”, Renewable

Sharaf, E., “A new Design for an Economical, Highly Efficient, Conical Solar Cooker”, Renewable Energy, Cilt 27, 599-619, 2002.

Patel, N.V., Philip, S.K., “Performance Evaluation of Three Solar Concentrating Cookers”, Renewable Energy, Cilt 20, 347-355, 2000.

Suharta, H.,Sayigh, A.M., Abdullah, K., Mathew, K., “The Comparison of Three Types of Indonesian Solar Box Cookers”, Renewable Energy, Cilt 22, 379–387, 2001.
e-ISSN:2147-9526