KALKER AGREGASI İLE ÜRETİLEN BETON TRAVERSDE ÇELİK LİFİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Mehmet KOZAK, Osman ÜNAL
1.977 1.008

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, kalker agregası ile üretilen beton traversde çelik lifin kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Çalışmada kalker agregası ile, maksimum agrega tane boyutu ile çelik lif miktarı hacimce değiştirilmek üzere ayrı ayrı toplam 6 farklı seri üretilmiştir. Her seri de çimento miktarı 450 kg/m³ ve su/çimento oranı 0,25 olarak sabit tutulmuştur. Her bir seriden 2 adet olmak üzere toplam 12 adet beton travers ve her bir seriden 4 adet olmak üzere toplam 24 adet küp (20x20x20 cm) üretilerek buhar kürüne tabi tutulmuştur. Üretilen beton traversler üzerinde eğilme dayanımı ve ultrases hızı, küp numuneler üzerinde ise 1 ve 28 günlük basınç dayanımı, birim hacim ağırlık, ultrases hızı, donma çözünme deneyleri yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre, beton travers üretiminde çelik lif kullanımı mekanik özelliklerinden özellikle eğilme dayanımını artırdığı söylenebilir. Ayrıca bu çalışmada üretilen bütün serilerin, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası tarafından tek bloklu B.58 beton travers üretiminde sınır değer olarak kullanılmakta olan, Dywidag normları açısından, 28 günlük basınç dayanımı ve eğilme dayanımını sağladığı söylenebilir.


Anahtar kelimeler


Travers, Beton Travers, B.58 Beton Travers, Kalker, Çelik Lif

Tam metin:

PDF

Referanslar


Sözel, S. S., “Demiryolu İnşaatı ve Bakımı Ders Notları”, TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Eskişehir, (1984).

Gürler, M., Yenel, C., Demirkıran, T., Sağlam, B., “Beton Travers Üretiminde Kullanılan Çimento Teknik Şartnamesi”, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığı Travers Şubesi, Ankara, (2007).

Anonim, “TS 10088 EN 932-3, Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım-3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1997).

Gürler, M., Yenel, C., Demirkıran, T., Sağlam, B., “Beton Travers Üretiminde Kullanılan Kum Teknik Şartnamesi”, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığı Travers Şubesi, Ankara, (2007).

Gürler, M., Yenel, C., Demirkıran, T., Sağlam, B., “Beton Travers Üretiminde Kullanılan Agrega Teknik Şartnamesi”, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığı Travers Şubesi, Ankara, (2007).

Dywidag, “Öngerilimli Beton Traverslere Mahsus İmalat Talimatı Ani Kalıptan Çıkarma Usulüne Göre”, (1976).
e-ISSN:2147-9526