KIZILÖTESİ GaAs FOTODEDEKTÖR KARARSIZLIKLARININ İNCELENMESİ

Hatice Hilal KURT, Sadık ÇETİN, Evrim TANRIVERDİ, Duygu YİĞİT
1.845 731

Öz


Oksitlenmenin yol açtığı Kızılötesi () fotodetektör kararsızlıkları Townsend boşalma modunda tek gaz boşalma aralıklı görüntü çevirici sistemde deneysel olarak D (9-12 mm) lik yarıiletken elektrot çapları için araştırıldı. Bilindiği üzere hava oksijence oldukça aktif bir ortamdır. Elektrotlar arasında oluşturulacak olan plazma ortamının oksijence aktif olması katot olarak kullanılan GaAs fotodetektörün yüzeyinde oksitlenmelere yol açmaktadır. Bu ise kararlı olan sistem karakteristiklerini kararsız hale getirmektedir. Bu kararsızlıkların tespiti görüntü çevirici olarak kullanılan sistemin optimizasyonunda son derece önemlidir.


Anahtar kelimeler


kızılötesi fotodedektör, oksitlenme, gaz boşalması

Tam metin:

PDF

Referanslar


N. Lodygin, L.M. Portsel, Y. A. Astrov, Contrib. Plasma Phys.52 (2012) 682.

L.M. Portsel, Y. A. Astrov, I. Reimann, E. Ammelt, H. G. Purwins, J. Appl. Phys. 85 (1999) 3960.

J. Fillard, Rev. Phys. Appl. 23 (1988) 765.

H. Y. Kurt, S.Cetin, B.G.Salamov, IEEE Transactions on Plasma Science.39 (2011) 1086.

H. Y. Kurt, S.Cetin, A.Yurtseven, Korozyon. 20 (2013) 1.

Yu. P. Raizer “Gas Discharge Physics”, Berlin: Springer, (1999)

Z. Liang, H. Y. Luo, X. X. Wang, L. V. Bo, Z. C. Guang, L. M. Wang, Chin. Phys. Lett 25 (2008) 2136.

H. Luo, Z. Liang, X. Wang, Z. Guan and L. Wang, Appl. Phys.Lett. 91 (2007) 221504.

Z. L. Petrovic, A. V. Phelps, Phys. Rev. E 56 (1997) 5920.

L. Haiyun, L. Zhuo, W.Xinxin, G. Zhicheng, W.Liming, J. Phys.D: Appl. Phys. 43 (2010) 155201.

Yu. A. Astrov, H.Willebrand, L. M. Portsel, S. P. Teperick and H. G. Purwins, J. Appl. Phys. 74 (1993) 2159.

H. Y. Kurt, Chin. Phys. B. 23 (2014) 015201.

A. Neumann, J. Appl. Phys. 90 (2001) 1.

J. Ortin and J. Goicoechea, Phys. Rev. B 58 (1998) 9.

S.Çetin,“Fotodetektörün Fiziksel Özelliklerinin

İncelenmesi İçin İyonizasyon Tipli Kızılötesi

Görüntü Çevirici Sistemlerin Uygulanması”, G.Ü.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

S. Kıymaz, “Kızılötesi Görüntü Çeviricideki elektrot yüzeylerinin incelenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001. [17] [17] H. Y. Kurt, A.Inalöz, B.G.Salamov, Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications. 4 (2010) 205.
e-ISSN:2147-9526