EVAPORATÖRÜ GÜNEŞ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ

Derya Çavuş, Hüseyin Usta
2.394 839

Öz


Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin çalışma prensibinden ve elemanlarından yararlanılarak, ısı pompası düzeneği hazırlanmıştır. Sistemde soğutucu akışkan olarak R404a çalışma akışkanı ve evaporatör yerine ise 1,71 m² güneş kollektörü kullanılmıştır. Kondanser 40 lt’lik bir su kabına yerleştirilerek ısı pompası yardımı ile kış şartlarında sıcak su hazırlanması denenmiştir. Yapılan deneyler  sonucunda ısı pompasının su sıcaklığının 44,6 °C’ye yükseldiği gözlemlenmiş,  COP değeri 2,19 olarak bulunmuştur. Buna göre tasarlanan sistemin kullanma sıcak suyu veya döşemeden ısıtma sistemleri için kullanılabilir olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Isı pompası, Güneş kollektörü

Tam metin:

PDF

Referanslar


Usta, H., ‘Isı Borulu Güneş Kollektörü Destekli Isı Pompası’ Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-4, 8-20 (1988).

Kılıç, H., ‘Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompasının Tasarımı, İmalatı ve Performans Deneyleri’ G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü 2006.

Kuang, Y.Hand Wang, R.Z., 2005 Performance of multi-functional direct-expansion solar assited heat pump system, Solar Energy,Article in press.

Chata, G.F.B., Chaturvedi S.K and Almogbel, A., 2005 Analysis of adirect expansion solar assited heat pump using Convension and Monagemant, 46:26142624p.

Huang, B,J., AND Chyng, J.P., ‘İntegral-type solar- assisted heat pump water heater’, Renewable Energy, 16 (1-4): 731-734 (1999).

Çomaklı, Ö., Kaygusuz., and Ayhan, T., ‘Solar- assisted heat pump and enrgy storage for residental heating’, Solar Energy, 51 (5):357-266 (1993).

İleri, A., ‘Yaerly simulation of a solar-aided R22- DEGDME absorption heat pump system’, Solar Energy, 55 (4): 255-265 (1995).

Yamankaradeniz, R. and Horuz , I., ‘The theoretical and experimental investigation of the characteristics os solar-assisted heat pump of clear days’, İnternational Communications in Heat and Mass Transfer, 25 (6): 885-898 (1998).

Hawlader, M. N .A., Chou, S.K. and Ullah, M.Z., ‘The performance of a solar assisted heat pump water Engineerring, 21 (10): 1049-1065 (2001). Applied Termal

Badescu V., ‘ Model of a solar-assisted heat-pump system for space heating integrating a termal energy storage unit’, Energy and Buildings, 34 (7): 715-726 (2001).

Kaygusuz, K., ‘Experimental and theoretical investigation of a solar heating system with heat pump’ Renewable Energy, 21 (1): 79-102 (2000).

Torres Reyes, E., Picon Nuñez , M. and Cervantesde J.G.,’ Exergy analysis and optimizationof a solar- assisted heat pump’, Energy, 23 (4): 337-344 (1998).

Esen, M., Termal performance of a solar aided-latent heat store used for space heating by heat pump’, Solar Energy, 69 (1): 15-25 (2000).

Y.H. Kuang, R.Z. Wang and L. Q. Yu, experimental study on solar assisted heat pump system for heat supply, Energy Conversion and Managamet, Vol. 44, Issue 7, May 2003, pp. 1089-1098. [15] Yunus A.ÇENGEL., Mıcheal A.

Yaklaşımıyla., Termodinamik B:6;289.

http://trdocs.org/docs/index-25126.html?page=2

http://www.akifermuhendislik.com/dusey-kaptorlu- isi-pompasi

http://www.viessmann.com.tr/content/dam/internet- tr/prospekte/mesleki_pompasi.pdf