HADDELEME (GALETAJ) İLE 5083 Al-Mg MALZEME YÜZEYİNİN İŞLENMESİ, HADDELEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Hüdayim Başak
2.300 778

Öz


Haddeleme işlemi,  talaşlı imalatta son işleme operasyonu olarak kullanılmaktadır ve uygulandığı iş parçası yüzeylerinde Yüzey pürüzlülüğünün iyileşmesi, sertliğin artması, malzeme yorulmasına karşı dayanıklılık ve aşınma direnci gibi avantajları da beraberinde getirmektedir. Haddeleme yapılan yüzey karakteristiğinde; yüzey pürüzlülüğünün azaltılması, yüzey sertliğinde artışlar, dolayısı ile malzemenin aşınma direncinin artması, malzeme yüzeyinde çatlak oluşturabilecek derinliklerin azaltılması vb. özelliklerin değiştiği bilinen bir gerçektir. Fakat; bu tür özeliklerdeki olumlu iyileşmeler; haddeleme işleminde kullanılan ilerleme, batma oranı, kullanılan silindir sayısı, bilye yarıçapı gibi parametrelere bağlı kalmaktadır.

 

Bu çalışmanın amacı haddeleme işlemi yapılırken kullanılan parametrelerin 5083 Al-Mg malzemesinin yüzeyinde meydana getireceği yüzey pürüzlülüğü ve yüzey sertliğine etkilerini incelemek ve haddeleme işleminin amaca uygun yapılabilmesi için gereken parametreleri belirlemektir.


Anahtar kelimeler


Haddeleme işlemi, Yüzey pürüzlülüğü, Yüzey sertliği

Tam metin:

PDF

Referanslar


Liviu L., Sorin N. V., Ioan M., “Effects of Working Parameters on Surface Finish in Ball-Burnishing Precision Engineering., 29, 253–256, 2005. Steels”,

Palka K., Weron´ski A., and Zaleski K., “Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Burnished X5CrNi 18-9 Stainless Steel”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 16, 57–62, 2006.

Gharbi F., Sghaier S., Hamdi H., Benameur T., “Ductility improvement of aluminum 1050A rolled sheet by a newly designed ball burnishing tool device” Int. J. Adv. Manuf. Technol., 60, 1–4, 87–99, 2012.

El-Axir M.H., Othman O.M., and Abodiena A.M., “Improvements in Out-of-Roundness and Microhardness of İnner Surfaces by Internal Ball Burnishing Process”, Journal of Materials Processing Technology, 1–3, 196, 120–128, 2008.

El-Axir M.H. and El-Khabeery M.M., “Influence Parameters on Surface Characteristics for Various Materials”, Journal of Materials Processing Technology., 1–3, 132, 82–89, 2003. Burnishing

El-Khabeery M.M and El-Axir M.H., “Experimental Techniques for Studying the Effects of Roller-Burnishing Parameters on Surface Integrity”, International Journal of Machine Tools &Manufacture, 41, 1705– 1719, 2001.

Shiou F. J., Chen C. H., “Free form surface finish of plastic injection mold by using ball- burnishing process”, Journal of Materials Processing Technology, 140, 248–254, 2003.

Lowand K. O., Wong K. J., “Influence of ball burnishing on surface quality and tribological characteristics of polymers under dry sliding conditions”, Tribology International, 44, 144–153, 2011.

Hassan A. M. and Maqableh A. M., “The effects of initial burnishing parameters on non-ferrous Materials Processing Technology, 102, 115- 121, 2000. Journal of

Tian Y., Shin Y. C., “Laser-assisted burnishing of metals”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 47, 14– 22, 2007.

Thamizhmanii S., Saparudin B. and Hasan S., “A study of multi-roller burnishing on non- ferrous metals”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 22, 2, 2007.
e-ISSN:2147-9526