KARAYOLU VE HAVAYOLU KAPLAMALARINDA KULLANILAN KAR VE BUZLA MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN MALİ ANALİZİ

Ayşegül Güneş Seferoğlu, Mehmet Tevfik Seferoğlu, Muhammet Vefa AKPINAR
2.400 2.457

Öz


İnsanların ve eşyaların ulaşımını gerçekleştirdiği karayolu ve havaalanı kaplamalarında oluşan buzlanma, araç tekerlekleri ile kaplama arasındaki sürtünme direncini düşürüp, kaplamayı kayganlaştırarak ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Hava sıcaklıklarının 0°C’nin altında seyrettiği bölgelerimizde kar ve buzla mücadele için her yıl milyonlarca lira harcanmakta, buna rağmen mevcut yöntemler yetersiz kalmaktadır. Kar ve buzla mücadelede kullanılan yöntemlerin kaplama tabakasına, metal aksamlara, çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye zarar vermemesi gerekmektedir. Fakat günümüzde kullanılan mevcut yöntemler bu beklentileri karşılar nitelikte değildir. Yeni yeni kullanılmaya başlanan özel firmalar tarafından üretilen bazı kimyasal solüsyonların da maliyetleri çok yüksektir. Bu sebeple yalnızca uçak pistlerinde ve buzlanmaya en çok maruz kalan köprü ve viyadüklerde kullanılmaktadır. Kaplama ısıtma sistemleri ise uygulama kolaylığı ve etkili bir yöntem olmasına karşın yüksek ilk kurulum maliyeti sebebiyle kaçınılan bir mücadele yöntemidir. Bu çalışmada, kar ve buzla mücadelede kullanılan kimyasal yöntemlerin ve bu yöntemlere alternatif olabilecek kaplama ısıtma sistemlerinin maliyet analizi yapılmıştır. Etkili olmasının yanısıra ekonomik de olan mücadele yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Havaalanı, karayolu, buzlanma, ısıtma sistemleri, maliyet

Tam metin:

PDF

Referanslar


Energy", Report: FHWA-TS-80-227, U.S.

Department of Transportation, 1980. [13]

Lund, J. W., "Pavement Snow Melting", Geo

Heat Center Quarterly Bullettin, Cilt 21, No 2, 2000. [14]

Nydahl, J., Pell, K., Lee, R. ve Sackos, J.,

"Evaluation of An Earth Heated Bridge

Deck", University of Wyoming, Larime,

DTFH61-80-C-00053, 1984. [15]

Aoki K., Hattori, M. ve Ujiie, T., "Snow

Melting by Heating from the Bottom

Surface", The Japan Society of Mechanical

Engineer International Journal, Cilt 31, No 2, 269, 1998. [16]

Ichiyama, T. ve Magome, T., "Snow Melting

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2013

Yılı Devlet ve İl Yolları Bakım-İşletme Maliyet Bilgileri, Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü, 2013. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2013 Yılı
e-ISSN:2147-9526