AISI 1040 ÇELİĞİNİN ELEKTRO EROZYON İLE İŞLEME YÖNTEMİYLE DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN TEMEL PERFORMANS ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa Özdemir, Volkan Yılmaz, Hakan Dilipak
2.604 938

Öz


Bu çalışmada elektro erozyon ile işleme yöntemiyle (EEİ) mikro deliklerin delinebilirliği deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda üç farklı boşalım akımı (6, 12, 24 A), üç farklı elektrot takım devir sayısı (200, 400, 600 dev/dak), sabit vurum süresi (12 µs), sabit vurum aralığı (3 µs ) ve üç farklı dielektrik sıvı uygulama basıncı (40, 80, 120 P) altında deneyler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen deneyler sonrasında işleme parametrelerinin EEİ temel performans çıktıları üzerindeki (iş parçası işleme hızı (İİH), elektrot aşınma hızı (EAH) ve bağıl aşınma (BA)) etkileri araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar ile alınan veriler sayesinde EEİ temel performans çıktılarının doğrudan işleme parametrelerine bağlı olduğu görülmüştür. 


Anahtar kelimeler


EEİ delik delme, mikro delik delme, hızlı delik delme

Tam metin:

PDF

Referanslar


Leao, F.N., 2005, Optimisation of EDM fast holedrilling through evaluation of dielectric and electrode materials, Proceedings of COBEM 2005, 18th International Congress of Mechanical Engineering, November 6-11, Ouro Preto, MG.

Kuppan, P., Rajadurai, A., Narayanan, S., 2008, Influence of EDM process parameters in deep hole drilling of Inconel 718, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 38/1- 2:74-84.

Asokan, T., Reddy, S.S., Costa, P.D.E., 2000, Electrical discharge drilling of titanium alloys for aerospace applications, Proceedings of 19th AIMTDR conference, IIT Madras, Chennai:161- 165.

D.T. Pham, S.S. Dimov, S. Bigot, A. Ivanov, K. Popov., “Micro-EDM—recent developments and research issues”., Journal of Materials Processing Technology 149 (2004) 50–57

Bamberg, E., Heamawatanachai, S., “Orbital electrode actuation to improve efficiency of drilling micro-holes by micro-EDM”, Journal of Materials Processing Technology, 209, 1826– 1834 (2009).

S. Bigot, J. Valentin, O. Blatnik, M . Junkar, “Micro EDM parameters optimisation”, Multi- Material Micro Manufacture, 195-198, (2006).

Endo, T., Tsujimoto, T., Mitsui, K., “Study of vibration-assisted micro-EDM—The effect of vibration on machining time and stability of discharge”, Precision Engineering, 32, 269–277 (2008).

Chern G-L., Chuang, Y., “Study on vibration- EDM and mass punching of micro-holes”, Journal of Materials Processing Technology 180 151–160 (2006).

Yan, B.H., Wang, C.C., “The machining characteristics of Al2O3/6061Al composite using rotary electro-discharge machining with a tube electrode”, Journal of Materials Processing Technology, 95 (1999), 107-111.

Koenig, W., Weill, R., Wertheim, R., Jutzler, W.I., “The flow fields ın the working gap with electro- discharge-machining”, Annals of the CIRP, 25, 1, 71-76 (1977).

Yılmaz,O., Bozdana, A, T., Okka, M.A., Filiz, İ,H., “An intelligent and automated system for EDM hole drilling of super alloys”., 5th International Manufacturing- Green Manufacturing., Ningbo, China, 11-13 Jan., ISBN: 978-1-84919-199-9., (2010). on Responsive

K.H. Ho, S.T. Newman., “State of the art electrical discharge machining (EDM)”., International Journal of Machine Tools & Manufacture 43 (2003) 1287–1300

Chen, S.L., Yan, B.H., Huang, F.Y., Influence of kerosene and distilled water as dielectrics on the electric discharge machining characteristics of Ti- 6Al-4V, Technology, 87 (1999), 107-111. Processing

Mohri, N., Suzuki, M., Furuya, M., Saito, N., 1995, “Electrode wear process in electrical discharge machining”, Annals of the CIRP, 44, 1, 165-168

Znidarsic., M., Junkar., M., “' Deep Small Hole Drilling International manufacturing Systems and Technology., 527- 533., ISBN 3-211-82808-7., 1996., Udine. Advenced on

Liu., H.S., Yan., B.H., Chen.,C.L., Huang., F.Y., “Application of micro-EDM combined with high- frequency dither machining”., International Journal of Machine Tools & Manufacture 46, 80–87., (2006).
e-ISSN:2147-9526