SOYA YAĞI METİL ESTERLERİN ÜRETİMİ İÇİN BAZİK HETEROJEN KATALİZÖR TASARIMI

Nebahat Değirmenbaşı, Nezahat Boz
2.083 988

Öz


Bu çalışmada, hidroksiapatit (HAP) katalizör destek malzemesi olarak birlikte çöktürme yöntemine göre hazırlandı. %25 potasyum hidroksit (KOH) HAP destek malzemesine ıslak emdirme yöntemi ile yüklenerek yapının bazikliği 1,6 mmol/g olarak bulundu. Elde edilen katı bazik katalizör soya yağının metanol ile transesterleşme tepkimesinden biyodizel (yağ asidi metil esterleri) üretimi için farklı sıcaklık aralığında (25-65°C) ve farklı alkol/yağ oranında (6/1-15/1) kütlece %3 katalizör miktarında 5 saat süre ile test edildi. Elde edilen soya yağ asidi metil esterlerinin saflığı ve yapısı ATR-IR spektroskopisi doğrulandı. KOH yüklenen HAP bazik katı katalizörü soya yağının transesterleşme tepkimesinde %93,3 metil ester verimi vererek oldukça başarılı bulundu.


Anahtar kelimeler


Hidroksiapatit, biyodizel, soya yağı, transesterleşme.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Environmental and economic implications of fossil

diesel displacement”, Energy Conversion and

Management, Cilt 87, 1170-1179, 2014. biodiesel: 8.

Xie, W., Huang, X., Li, H., “Soybean oil methyl

esterss preparation using NaX zeolites loaded with

KOH as a heterogenous catalyst”, Bioresource

Technology, Cilt 98, 936-939, 2007. 9.

Xie, W., Huang, X., “Synthesis of Biodiesel from

Soybean Oil using Heterogeneous KF/ZnO Catalyst”,

Catalysis Letters, Cilt 107, No 1-2, 53-59, 2006.

Liu, X., He, H., Wang, Y., Zhu, S., Piao, X., “Transesterification of Soybean Oil to Biodiesel using CaO as a Solid Base Catalyst”, Fuel, Cilt 87, No 2, 216-222, 2008.

Kouzu, M., Kasuno, T., Tajika, M., Sugimoto, Y., Yamanaka, S., Hidaka, J., “Calcium Oxide as a Solid Base Catalyst for TransesteriŞcation of Soybean Oil and its Application to Biodiesel Production”, Fuel, Cilt 87, 2798–2806, 2008.

Dossin, T.F., Reyniers, M.F., Berger, R.J., Marin, G.B., Transesterification for Fine-chemical and Biodiesel Industrial Production”, Applied Catalysis B: Environmental, Cilt 67, 136–148, 2006. 13. Liu, X., He, H., Wang, Y., Zhu, S., “Transesterification of Soybean Oil to Biodiesel Using SrO as a Solid Base Catalyst”, Catalysis Communications, Cilt 8, 1107–1111, 2007.

Xie, W., Peng, H., Chen, L., “Calcined Mg-Al hydrotalcites as solid base catalysts for methanolysis of soybean oil”, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Cilt 246, 24-32, 2005.

Xie, W., Peng, H., Chen, L., “Transesterification of soybean oil catalyzed by potassium loaded on alümina as a solid-base catalyst”, Applied Catalysis A: General, Cilt 300, 67-74, 2006.

Değirmenbaşı, N., Kalyon, D.M., Birinci, E., “Biocomposites of nanohydroxyapatite with collagen and poly(vinyl alcohol)”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Cilt 48, 42–49, 2006.

Mori, K., Yamaguchi, K., Hara, T., Mizugaki, T., Ebiani, K., Kaneda,K., “Controlled Synthesis of Hydroxyapatite-supported Palladium Complexes as Highly Efficient Heterogeneous Catalysts”, Journal of the American Chemical Society, Cilt 124, No 39, 11572-11573, 2002.

Bai, R., Wang, S., Mei, F., Li, T., Li, G., “Synthesis of Glycerol Carbonate from Glycerol and Dimethyl Carbonate Hydroxyapatite”, Journal Engineering Chemistry, Cilt 17, No 4, 777-781, 2011. by KF Industrial of and

functionalized with K
e-ISSN:2147-9526