PARABOLİK BİR GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN STATİK ANALİZİ

Cuma Çetiner
2.473 632

Öz


Bu çalışmada 4.5 m uzunluğunda 3.35 m genişlikteki parabolik bir kollektörün tasarım ve konsrüksiyon hesaplamaları yapıldı. Yansıtıcı malzeme olarak ayna kullanılan bu kollektör güneşi doğu-batı yönünde takip etmektedir.  Kollektörün kendi ağırlığına ek olarak ortamdaki rüzgarın 10 m/sn hızda estiği ve kar kalınlığının 0.20 m olduğu kabul edilmektedir. Kollektörün yatay ve dikey pozisyonda toplam yükün oluşturduğu bileşke kuvvetler bulundu. Mil ve millerin bağlı olduğu I profilinde bileşke kuvvetlerin oluşturduğu sehim, tork ve gerilmeleri hesaplandı. Yapılan hesaplama sonucunda seçilen çelik konsrüksiyonun emniyetli olduğu görüldü.


Anahtar kelimeler


Güneş Enerjisi, Parabolik Kollektör, Kollektör Konsrüksiyonu.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Parabolic trough collectors for industrial process heat in Cyprus. Kalogirou, S., 2002. Energy 27, 813–830

Solar thermal collectors and applications, Soteris A. Kalogirou, Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 231–295

Advances in solar thermal electricity technology D. Mills, Solar Energy 76 (2004) 19–31

Wind Loading on Solar Collectors, S. Bhadurl, L. M. Murphy,1985, Solar Energy Research Institute.

Design and Construction of a Parabolic Trough Solar Collector for Process Heat Production, Irving Eleazar , Pres Montes, Energy Procedia 57 ( 2014 ) 2149 – 2158

Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi, M. Durmaz, A. Daloğlu, İMO Teknik Dergi, 2014 6889-6908, Yazı 424

TS 7046 Mayıs 1989, https://drive.google.com/folderview?id=0B_0LL7dde_LYaGVWQjFfc0diekE&usp=sharing

TS 498 Kasım 1997 , http://imb.cu.edu.tr/TS498.pdf

Solar water heating: From theory, application, marketing and research Zhangyuan Wang, Wansheng Yang Feng Qiu Xiangmei Zhang Xudong Zhao, Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 41, January 2015, Pages 68–84

Termal güneş enerjisi teknolojileri ve GAP bölgesine yönelik fırsatlar, B.Yeşilata, H.Bulut. C.Çetiner, Mühendis ve Makine, cilt 2. Sayı 622 sayfa 47-56.

A data mining approach: Analyzing wind speed and insolation period data

in Turkey for installations of wind and solar power plants, Ilhami Colak a,., Seref Sagiroglu b, Mehmet Demirtas a, Mehmet Yesilbudak, Energy Conversionand Managemanet 65 (2013) 185-197.
e-ISSN:2147-9526