TAŞIT JANTLARININ YAPISAL ANALİZ İLE YORULMA DAYANIMININ BELİRLENMESİ

Aydın Şık, Murat Önder, M. Sadi Korkmaz
2.693 2.371

Öz


Araçlarda statik ve dinamik yükler altında çalışan jantlar kritik öneme sahip elemanlardır. Tekrarlı gerilmeler altında çalışan jant yüzeylerinde, zamana bağlı olarak, belirli tekrarlanma sayıları sonunda çatlaklar meydana gelir. Çatlakların ilerlemesi sonucunda da malzemede kırılmalar oluşur. Bu çalışmada, taşıt araçlarındaki jantların standartlara uygun olarak yorulma ömrü test cihazında yorulma dayanımı testleri yapılmıştır. Ayrıca ANSYS mühendislik yazılımı ile sanal ortamda jantın simülasyonu oluşturulmuştur ve yorulma dayanımı analizi yapılmıştır. Yorulma test makinasında yapılan testler ile ANSYS’de yapılan analizler karşılaştırılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Jant, Yorulma Testi, Sonlu Elemanlar Analizi, ANSYS Workbench

Tam metin:

PDF

Referanslar


Oytaç, M., “Türkiye Jant Sanayi ve Jant Sanayinde Kullanılan Kalıp Çeliklerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 2006.

Wang, L., Chen, Y., Wang, C., Wang, Q., “Fatigue Life Analysis Of Aluminum Wheels By Simulation Of Rotary Fatigue Test”, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 57(2011)1, 31-39, China , 2010.

Carvalho, C, P, Voorwald, H., Lopes, C., “Automotive Wheels An Approach For Structural Analysis And Fatigue Life Prediction”, SAE International Technical Note, 2001.

Şık, A., “MIG/MAG Kaynak Yöntemi İle Birleştirilen Çelik Malzemelerde İlave Tel Türleri ve Koruyucu Gaz Karışımlarının Eğmeli Yorulma Ömürlerine Etkilerinin Araştırılması”. Gazi Üniversitesi Mühendislik. Mimarlık. Fakültesi Dergisi, 22/4, 769-777, 2007.

Sakin, R., “Bilgisayar Destekli Çok Numuneli Eğilme Yorulma Test Cihazı Tasarımı ve Cam-Fiber Takviyeli Polyester Kompozitlerde Eğilme Yorulması Davranışının İncelenmesi”, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, 2004.

Wang, L., Chen, Y., Wang, C., “Fatigue Life Analysis of Aluminum Wheels by Simulation of Rotary Fatigue Test”, Journal of Mechanical Engineering, 57/1, 31-39, 2011.

Yutao, Z., “Aluminum Alloy Wheel Manufacturing Technology”, China Machine Press, Beijing, 2004.

Kocabıçak, U., Fırat, M., “Numerical Analysis Of Wheel Cornering Fatigue Tests”, Engineering Failure Analysis, 8, 339- 354, 2001.

Türk Standartları Enstitüsü. Ics 43.020; 43.040 Ts 8987, Nisan 2001.

EUWA Standards Test Requirements For Truck Steel Wheels, ES.3.11 May 2006.

EUWA Standards Test Requirementsfor Agrıcultural Wheels ES.3.12 April 2004.

Nath, B., (Çev. Günay, D.), Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodunun Temelleri, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Sakarya, 1993.

Türk Standardı Kayışla Tahrik-Taraklı V Kayışları Otomotiv Endüstrisi İçin Yorulma Deneyi ICS 21.220.10 TS ISO 11749/Nisan 1998

Türk Standardı Karayolu Taşıtları Karayolunda Kullanım İçin Otomobil Tekerlekleri Deney Metotları ICS 43.040.50 TS ISO 3006 Temmuz 2006

Liu, Y., Stratman, B., Mahadevan, S., “Fatigue Crack İnitiation Life Prediction Of Railroad Wheels”, Vanderbilt University, Nashville USA, 2005.

Liu, Y., Mahadevan, S., “Analysis Of Subsurface Crack Propagation Under Rolling Contact Loading İn Railroad Wheels Using Fem”, Engineering Fracture Mechanics, 74/17, 2659-2674, 2007

Arıkan, M.S., “Sonlu Elemanlar Metodunda Mühendislik Uygulamaları”, ODTÜ, Ankara. 1990