GÜNEŞ DUVARI SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULANABİLİRLİĞİ

İLKER Ay, ATAOLLAH Khanlari
2.190 1.302

Öz


Güneş duvarları binaların ısıtılmasında kullanılan yardımcı bir sistemdir. Isıtılacak olan hava bu sistemden geçirilerek ön ısıtma sağlanır. Böylece binanın ısıtma sisteminin yükünü azaltarak, maddi anlamda tasarruf ve bina içine verdiği temiz hava sayesinde de daha konforlu bir ortam sağlar. Aynı zamanda dış hava ile duvar arasında bir bariyer oluşturarak bina duvarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kayıplarını da en aza indirir. Bu sistemler havalandırma sistemlerine ek olarak, tarımsal ürünlerin kurutulmasında ve fotovoltaik pillerin aşırı derecede ısınmasını engellemek için de kullanılmaktadır.

Bu çalışmada güneş duvarları ile binaların iklimlendirilmesinin nasıl yapıldığı, çalışma koşulları, güneş duvarlarının dünyadaki kullanımı ve Türkiye’de kullanılabilirliği araştırılmıştır.


Anahtar kelimeler


Güneş Duvarı, Yardımcı Sistem, Isıtma, Alternatif Enerji, Verim.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kutscher, C.F., An investigation of heat transfer for air flow through low porosity perforated plates, Ph.D. Thesis, University of Colorado, Department of Mechanical Engineering, Colorado, USA, 1992.

Van Decker, G.W.E., Hollands, K.G.T., Brunger, A.P., Heat-exchange relations for unglazed transpired solar collectors with circular holes on a square or triangular pitch, Solar Energy, 71, 33-45, 2001.

Augustus Leon, M., Kumar, S., Mathematical modeling and thermal performance analysis of unglazed transpired solar collectors, Solar Energy, 81, 62-75, 2007.

Solar Wall Firmasının Resmi İnternet Sayfası, www.solarwall.com(Nisan, 2013)

Kutscher, C.F., Christensen, C., Barker, G., Unglazed transpiredsolar collectors: heat loss theory,Journal of Solar Engineering, 115 , 182–188, 1993.

Hollick, J.C., Solar cogeneration panels, Renewable Energy, 15, 195-200, 1998.

Summers, D.N., Thermal Simulation and Economic Assessment of Unglazed Transpired Collector Systems, M.Sc. Thesis, University of Wisconsin-Madison, USA, 1995.

Shukla, A., Nkwetta, D.N., Cho, Y.J., Stevenson, V., Jones, P., A state of art review on the performance of transpired solar collector, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 3975– 3985, 2012.

Motahar, S., Alemrajabi, A.A., An Analysis of Unglazed Transpired Solar Collectors Based on Exergetic Performance Criteria, International Journal of Thermodynamics, 13, 153-160, 2010.

Gunnewıek, L.H., Brundrett, E., Hollands, K.G.T., Flow distribution in unglazed transpıred plate solar aır heaters of large area,Solar Energy, 58, 221-237, 1996.

Fleck, B.A., Meier, R.M., Matovic, M.D., A field study of the wind effects on the performance of an unglazed transpired solar collector, Solar Energy, 73, 209-216, 2002.

Kutscher, C.F., Heat exchange effectiveness and pressure drop for air flow through perforated plates with and without crosswind, Journal of Heat Transfer, 116, 391–399, 1994.

Barker, G., Kiatreungwattana, K., Pressure drop as a function of air flow rate for roll-punched transpired solar collectors with different porosities, ASME 5th International Conference on EnergySustainability, 64-70, 2011.

Moaveni, S., Tebbe, P.A., Schwartzkopf, L., Dobmeier, J., Gehrke, J., Simones, M., A numerical model for thermal performance of an unglazed transpired solar collector, ASME 5th International Conference on EnergySustainability, 1-5, 2011.

Hollick, J.C., World’s Largest and Tallest Solar Recladding, Conserval Engineering Inc., 703-707, WREC 1996

Jaques, R.A., Burgess, J.C., Solar Wall Collectors- Results of Field Trail in Three Schools and a House, BRANZ Study Report, No.231, New Zealand, 2010.

http://www.travelmath.com(Ağustos, 2013).

http://www.climatemps.com(Ağustos, 2013).

http://www.myweather2.com(Ağustos, 2013).

Varınca. K.B.,Gönüllü, M.T., Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin kullanım derecesi, yöntemi ve yaygınlığı üzerine bir araştırma,I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 270-275, 2006.