Prograsif Sac Metal Kalıplama İşlemlerinde Kalıp Maliyet Modeli Geliştirilmesi

Saziye Efendioglu, Hakan Gurun, Onur Cavusoglu
2.258 1.730

Öz


Sac metal parçaların prograsif kalıplama işlemlerinde maliyet kontrolü büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmada, ürün geometrisi ve şerit tasarımı temel alınarak, prograsif sac metal kalıplarında  bilgisayar destekli kalıp maliyet hesabı yapan bir program geliştirilmiştir. Programın hazırlanmasında; malzeme, kalıp seti ve standart eleman, işleme ve  işçilik maliyetleri olarak dört ana gider grubu belirlenmiştir. Yapılan şerit tasarımından yola çıkılarak, kalıp imalat sürecindeki işlem giderleri ve ihtiyaç duyulan standart elemanların da maliyetleri dahil olmak üzere bir maliyet tahmin modeli geliştirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Sac Metal Kalıpçılığı, Maliyet Hesaplanması, Kalıp maliyeti

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bouaziz, Z., Younes, J.B., Zghal, A., “Methodology of Machining Costs Evaluation for Die and Mould Manufacturing”, Journal of Materials Processing Technology, 152: 237-245 (2004).

Kumar, S., Singh, R., “A Low Cost Knowledge Base System Framework for Progressive Die Design”, Journal of Materials Processing Technology, 153: 958-964 (2004).

Cather, H. L., Chan, K. H., “Integrated Approach to Computer Aided Estimating”, Proceedings of the 4th International Conference on Factory- Advanced Factory Automation, New York, 349-355 (1994).

Herbert, R., “Reasonable Mold Cost”, Mold Engineering, Hansher Publishers, New York, 39-42 (1995).

Nedess, C., Kosin, T, “Standardization of Injection Moulds Saves Time and Money”, Kunststoffe - German Plastics, 81: 66-68 (1991).

Chin, K. S., Wong, T. N., “Expert System for Injection Mold Cost Estimation”, John Wiley & Sons Inc, New York, 303-314 (2003).

Kwong, C. K., Smith, G. F., “Computational System for Process Design of Injection Molding: Combining Blackboard-Based Expert System and Case-Based Reasoning Approach”, Advanced Manufacturing Technology, 14 (4): 239-246 (2004).

Peret, R. J., “Mold Cost Estimator Generator Utilizing Standard Data Development and Liner Regression”, Proceedings of the Regional Technical Conference of the Society of Plastic Engineers, Dallas, 1-19 (1993).

Shing, O. N., “Design for Manufacture of a Cost-Based System for Molded Parts”, Advances in Polymer Technology, 18 (1): 33-42 (1999).

Chan, S.F., Law, C. K., Chan, K. K., “Computerized Price Quoting System for Injection Mold Manufacture”, Journal of Materials Processing Technology,1: 1-7 (2003).

Erdemir Ürün Kataloğu, 2001, Erdemir, Sayfa 13-71, İstanbul

Göloğlu, C., “Sac Metal Kalıp Konstrüksiyonunda Kesme Kalıbı Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 15-60, (1994).

Erişkin, Y., “Uygulamalı Sac Metal Kalıp Konstrüksüyonu”, Ankara, 13-27 (1986).

Harvey, P., “Die Design Handbook”, Dearborn, Michigan, (1990).

ASSAB Ürün Kataloğu, 2012, Alseko Metal, Bursa
e-ISSN:2147-9526