HIZLI AĞIRLIK BELİRLEME İÇİN YÜK HÜCRESİ İŞARETLERİNİN İŞLENMESİ

Zehan Kesilmiş, Tarık BARAN
1.804 487

Öz


Bu çalışmada endüstriyel dinamik tartım sistemlerinde tercih edilen kiriş tipi yük hücrelerinin tepki işaretleri incelenerek, kalıcı yük seviyesinin hızlı bir şekilde belirlenmesi için yapı dinamiği formülleri sayısal olarak çözülmüştür. Yük hücresinin çıkışındaki yüksek salınımlı işaretlerin sönümlenmesini beklemeden ağrılığın tespit edilmesi hızlı ağırlık tespiti açısından önemlidir. Bu çalışmada, TEDEA 1042 model yük hücresinin çıkış işareti NI PCI 6221 DAQ kartı ile toplanmış ve veriler MATLAB ortamında sayısal olarak çözülen yapı dinamiği denklemlerine girdi olarak kullanılmıştır. Doğrulama için literatür ve deneylerden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Deney sonuçları yapılan çözümlemenin hızlı ağırlık makinalarına uygulanabilir olduğunu göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Yük hücresi, yapı dinamiği, dinamik tartım, işaret işleme

Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR (REFERENCES)

Clement J., Novas N., “High Speed Intelligent Classifier of Tomatoes by Colour, Size And Weight”, Spanish Journal of Agricultural Research, 2, 314-325, 2012.

Piskorowski J., Barcinski T., “Dynamic Compensation of Load Cell Response: a Time-Varying Approach”, Mechanical Systems and Signal Processing, 22, 1694-1704, 2008.

Jafaripanah M., Bashir M., Al-Hashimi M., White N. “Load Cell Response Correction Using Analog Adaptive Techniques”, Circuits and Systems, 4, 752-755, 2003.

Boschetti G., Caracciolo R., Richiedei D., Trevisani A., “Model-Based Dynamic Compensation of Load Cell Response In Weighing Machines Affected by Environmental Vibrations”, Mechanical Systems and Signal Processing, 34, 116-130, 2013.

Bahar B., Horrocks H., “Dynamic Weight Estimation Using an Artificial Neural Network”, Artificial Intelligence in Engineering, 12 (1), 135-139, 1998.

Almodarresi Y. ve White M., “Application Of Artificial Neural Networks to Intelligent Weighing Systems”, Science Measurement and Technology, 146, 265-269, 1999.

Kesilmiş Z. ve Baran T., “A Geometric Approach to Beam Type Load Cell Response for Fast Weighing”, Journal of Metrology Society of India, DOI: 10.1007/s12647-016-0168-2, 2016.

Chopra, A. K., “Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering”, 2nd ed., New Jersey, USA, Prentice-Hall, 2001.

Clough, R.W. ve Penzien, J., “Dynamics of Structures”, 2nd ed., New York, USA, McGraw Hill, 1993.

Chapra, S.C. ve Canale, R,P., “Numerical Methods for Engineers”, 5th. ed., Boston, USA, McGraw Hill, 2006.

VPG sensor, “TDEA 1042 Yük Hücresi Katalog Bilgisi”, http://www.vishaypg.com/docs/12010/1042.pdf (28.03.2016)

Elbeltagi, R., “In-Process Weighing Systems”. ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, American Society of Mechanical Engineers, 1113-1122, 2011

Computers and Structures Inc., “SAP2000-Integrated Structural Analysis and Design Software”, Berkeley, California, USA, 1997.
e-ISSN:2147-9526