YSA DENETİMLİ SENKRON MOTOR KULLANILARAK REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

Sibel Akkaya Oy
1.767 645

Öz


Elektrik enerji sistemlerinde verimliliği arttırmanın ve kayıpları azaltmanın en etkin yöntemlerinden biri "Reaktif Güç Kompanzasyonu" dur. Bu çalışmada, 3 fazlı bir sistem için mikrodenetleyici ve bilgisayar kontrollü senkron motor ile dinamik reaktif güç kompanzasyonu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Senkron motorun uyartım akımı YSA ile kontrol edilmiştir. YSA modeli MATLAB YSA araç çubuğu kullanılarak tasarlanmıştır.  Sisteme ait ölçülen parametreler bilgisayar ortamında izlenmiş ve kaydedilmiştir. Bu kaydedilen parametreler, değişen yük koşullarında YSA modelinin güncellenmesinde kullanılmıştır. Deneyler sonucunda, kompanzasyon uygulamasının istenen sonuçlar sağladığı ve tasarlanan sistemin ekonomik olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Reaktif güç kompanzasyonu; Yapay sinir ağı; Matlab

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bayram, M., “Kuvvetli Akım Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu”.,İstanbul: Birsen Yayınevi, 254, 2000.

Bal, G. ve Çolak, İ., “Reactive power compensator using constant capacitor and thyristor controlled reactor”, Gazi University, Journal of Institute of Science and Technology, cilt 8, no 2, 9-15, 1995.

Miller, TJE. “Reactive power control in electric systems”, A Viley-Interscience Publication, New York, 182-222, 1982.

Al Hamrani, M. M. (2002), “Reactive Power Optimization Using Adaptive Excitation Control of Synchronous Motors” Master Thesis, Electrical and Computer Engineering, Oregon State University, 2002.

Sesveren, Ö., “ Yapay Sinir Ağları Temelli Reaktif Güç Kompanzasyonu Eğitim Seti Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.

Jones, L. D. ve Blackwell, D., “Energy Saver Power Factor Controller For Synchronous Motors”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Volume PAS-102, No 5, 1391-1394, 1983.

Schaefer, R. C., “Excıtatıon Control Of The Synchronous Motor. Industry Applications”, IEEE Transactions, Volume 35 , Issue 3, 694-702, 1999.

Bayındır, R. ve Görgün, A., “PIC Tabanlı Bir PI Denetleyici İle Senkron Motor Kullanılarak Bir Kompanzatör Uygulaması”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 15, no 1, 87-99, 2009.

Görgün, A., “Yapay Sinir Ağları Denetimli Senkron Motor ile Reaktif Güç Kompanzasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.

Çolak, İ., Bayındır, R. ve Sefa, İ., “Experimental study on reactive power compensation using a fuzzy logic controlled synchronous motor”, Energy Conversion and Management, 45, 2371-2391, 2004.

Peşint, M. A., “Elektrik Makineleri IV (Senkron Makineleri ve Alternatif Akımın Doğrultulması)”, İstanbul:Milli Eğitim Basımevi, 90-114, 1996.
e-ISSN:2147-9526