Elipsel Delikli Plakalarda Oluşan Gerilmelerin Tanımlanması ve Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi

Murat Tolga ÖZKAN, Mehmet KAYGISIZ
1.859 639

Öz


Bu çalışma kapsamında, elipsel delik açılmış plakalar üzerinde çekme kuvveti etkisi altında oluşan maksimum çekme gerilme değerlerinin hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplamalar yapay sinir ağları ile modellenmiştir. Aynı zamanda bu plakalar üzerinde oluşan gerilme değerleri Ansys ortamında sonlu elemanlar yöntemiyle analizleri gerçekleştirilerek incelemeleri yapılmıştır. Matematiksel olarak hesaplanan gerilme değerleri, Ansys analizleri sonuçları ve Yapay Sinir Ağları (YSA) ile elde edilen sonuçlarla kıyaslanmış ve grafikler ve tablolar halinde gösterilmiştir. Bu plakalar için seçilen malzemelere ait elastisite modülleri (52500 MPa, 70000 MPa, 105000 MPa, 210000 MPa), uygulanan kuvvetler (1000 N, 2000 N, 3000 N, 4000 N, 5000 N, 10000 N, 15000 N, 20000 N) parametrik olarak uygulanmıştır. Farklı mesh boyutlarına göre sonuçlarında oluşan değişimler gözlemlenmiştir. Tüm sonuçlar grafikler ve çizelgeler halinde gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elipsel Delikler, Gerilme Analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yapay Sinir Ağları


Anahtar kelimeler


Elipsel Delikler, Gerilme Analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yapay Sinir Ağları

Tam metin:

PDF

Referanslar


[l] M. H. Lee Wu, “Analysis of Plane-Stress Problems with Axial Symmetry in Strain Hardening Range”,NACA TR 1021 (1951).

B. Budiansky and O. L. Mangasarian, “Plastic stress concentration at a circular hole in an infinite sheet subjected to equal biaxial tension”, J. appl. Mech. 27, 59 (1960).

1. S. Tuba, “Elastic-plastic stress and strain concentration factors at a circular bole in a uniformly stressed infinite plate” J. appl. Mech. 32. 710 (1965).

B. Budiansky and R. 1. Vidbnseka, “Analysis of Stress in the Plastic Range Around a Circular Hote in a Plate Subjected to Uniaxial Tension”, NACA TN 3542 (1955).

I. S. Tuba, “An analytic method for elastic-plastic solution”, Inr. J. Soli& Sfruct. 3,543 ( 1967).

E. F. Rybiciu and M. F. Ranninen, “A finite element calculation of stress intensity factors by a modified crack closure integral”, Vol. 9, pp. 931-938, Engineering Fracture Mechanics (1977).

John H. Crews, Jr., C. S. Hong and I. S. Raju, “Stress-Concentration- Factors for Finite Orthotropic Laminates With a Pin-Loaded Hole” NASA Technical Paper 1862, (1981).

Hwai-Chung Wu, Bin Mu, “On stress concentrations for isotropic/orthotropic plates and cylinders with a circular hole”, Composites: Part B 34, pp. 127-134, (2003).

Yih – Hsing Pao, “Dynamical Stress Concentration in an Elastic Plate”, Transactions Of Asme, pp. 299-305, (1962).

N. Troyani, C. Gomes, G. Sterlacci, “Theoretical Stress Concentration Factors for Short Rectangular Plates With Centered Circular Holes”, Transactions of the ASME, Vol. 124, pp. 124-128, (2002).

Q. Z Wang, “Simple formulae for the stress concentration factor for two- and three-dimensional holes in finite domains”, Journal Of Strain Analysis Vol. 37, No. 3, (2002).

Zheng Yang, “The concentration of stress and strain in finite thickness elastic plate containing a circular hole”, International Journal of Solids and Structures 4, pp. 713-731, (2008).

P. Weißgraeber* et. Al., “Cracks at elliptical holes: Stress intensity factor and Finite Fracture Mechanics solution.”, European Journal of Mechanics A/Solids 55, pp.192-198, (2016).

G. Catalanotti*, P.P. Camanho, “A semi-analytical method to predict net-tension failure of mechanically fastened joints in composite laminates”, Composites Science and Technology 76, pp. 69–76, (2013)

Lotfi Toubal, Moussa Karama *, Bernard Lorrain, “Stress concentration in a circular hole in composite plate”, Composite Structures, No. 68, pp. 31–36, (2005)

Peterson, “Stress concentration factors Ktg for an elliptical hole in an infinite panel in tension”, 334, (1913)
e-ISSN:2147-9526