CEM I VE CEM II ÇİMENTOSU İÇEREN BETON KARIŞIMLARININ KIYASLAMALI İNCELENMESİ

Onur Can Boyacı, Ali Mardani Aghabaglou, Kambiz Ramyar
1.576 481

Öz


Türkiye'de en çok kullanılan iki çimento tipinin betonun mekanik ve durabilite özeliklerine etkisinin incelendiği bir araştırmadır.

Anahtar kelimeler


Çimento tipi; su/çimento oranı; geçiş özelikleri; kuruma büzülmesi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği.(2015) 2015 Türkiye çimento iç satış, satış dağılım verileri, 2015.

Neville, A. M.. “Properties of Concrete”, Pearson Education, 2011.

Mehta, P. K., & Monteiro, P. J.. “Concrete”. Berkeley: McGraw-Hill, 2006.

Erdoğan, T. Y.. “Beton”, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2013.

Githachuri, K., & Alexander, M. G.. “Durability Performance Potential and Strength of Blended Portland Limestone Cement Concrete”, Cement and Concrete Composites, 39, 115-121, 2013.

Leemann, A., Loser, R., & Münchi, B.. “Influence of Cement Type on ITZ Porosity and Chloride Resistance of Self-Compacting Concrete”, Cement and Concrete Composites, 32(2), 116-120, 2009.

Kolias, S., & Georgiou, C.. “The Effect of Paste Volume and of Water Content on the Strength and Water Absorption of Concrete”, Cement and Concrete Composites, 27(2), 211-216, 2005.

Mindess, S., Young, J. F., & Darwin, D.. “Concrete”. Pearson Education Inc, 2003.

Ramyar. K., “Effects of Turkish Fly Ashes on the Portland Cement-Fly Ash Systems”, Ph.D. Thesis, Middle East Technical University Graduate School of Natural and Applied Science, 1993.

TS EN 12350-6 (2000)beton- taze beton deneyleri- bölüm 6: yoğunluk, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12350-2 (2002)beton- taze beton deneyleri- bölüm 2: çökme (slamp) deneyi, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12350-7 (2010)beton - taze beton deneyleri - bölüm 7: hava muhtevasının tayini - basınç yöntemleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12390-3 (2010)beton - sertleşmiş beton deneyleri -bölüm 3: deney numunelerinin basınç dayanımının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12390-7 (2010) beton - sertleşmiş beton deneyleri - bölüm 7: sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

ASTM C1585. Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic-Cement Concretes, Annual Book of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, USA, 2007.

TS EN 12390-8 (2010) beton - sertleşmiş beton deneyleri - bölüm 8: basınç altında su işleme derinliğinin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

ASTM C 1202-97. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration,Annual Book of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, USA, 2006.

Yiğiter, H., Yazıcı, H., Aydın, Serdar., “Effects of Cement Type, Water/Cement Ratio and Cement Content on Sea Water Resistance of Concrete”, Building and Environment, Volume 42, Issue 4, 1770-1776, 2007.
e-ISSN:2147-9526