ADYABATİK SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE NOZUL YAPISININ SOĞUTMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

Ali Etem GÜREL, Abdulaziz YILDIZ, Emrah DENİZ
2.230 570

Öz


Küresel ısınma, yaşam standartlarındaki artış vb. etkenler soğutma ve iklimlendirme sistemlerine olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Bu sistemlerin performanslarının artırılmasına yönelik farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de soğutma sistemlerinde evaporatif kondenser kullanımıdır. Bu çalışmada, soğutma sistemlerinde evaporatif kondenser kullanımının sistem performansına olan etkileri deneysel olarak analiz edilmiştir. Deneysel sistemin kondenser ünitesi adyabatik nemlendirme yöntemi ile soğutulmuştur. Adyabatik nemlendirme işlemi 0.2, 0.3 ve 0.4 mm çaplarında nozullar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sistem, hava soğutmalı kondenser kullanımı ve farklı nozul çapları için termodinamik olarak analiz edilmiş, sistemin soğutma performansları karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler evaporatif kondenser kullanımıyla, kompresör işinde %8.48 azalma, soğutma sistemi COP değerinde %32.92 ve tüm sistemin COP değerinde ise, %18.43 artış olduğunu göstermiştir. 


Anahtar kelimeler


Adyabatik nemlendirme, Evaporatif kondenser, COP

Tam metin:

PDF

Referanslar


Cuce, P. M., & Riffat, S. (2016). A state of the art review of evaporative cooling systems for building applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1240-1249.

Balta, M. T., Dincer, I., & Hepbasli, A. (2010). Performance and sustainability assessment of energy options for building HVAC applications. Energy and Buildings, 42(8), 1320-1328.

Balaras, C. A., Droutsa, K., Dascalaki, E., & Kontoyiannidis, S. (2005). Heating energy consumption and resulting environmental impact of European apartment buildings. Energy and Buildings, 37(5), 429-442.

Khalid, F., Dincer, I., & Rosen, M. A. (2015). Development and analysis of sustainable energy systems for building HVAC applications. Applied Thermal Engineering, 87, 389-401.

Harby, K., Gebaly, D. R., Koura, N. S., & Hassan, M. S. (2016). Performance improvement of vapor compression cooling systems using evaporative condenser: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 347-360.

Wang, T., Sheng, C., & Nnanna, A. A. (2014). Experimental investigation of air conditioning system using evaporative cooling condenser. Energy and Buildings, 81, 435-443.

Nasr, M. M., & Hassan, M. S. (2009). Experimental and theoretical investigation of an innovative evaporative condenser for residential refrigerator.Renewable Energy, 34(11), 2447-2454.

Ertunc, H. M., & Hosoz, M. (2006). Artificial neural network analysis of a refrigeration system with an evaporative condenser. Applied Thermal Engineering, 26(5), 627-635.

Jahangeer, K. A., Tay, A. A., & Islam, M. R. (2011). Numerical investigation of transfer coefficients of an evaporatively-cooled condenser. Applied Thermal Engineering, 31(10), 1655-1663.

Hwang, Y., Radermacher, R., & Kopko, W. (2001). An experimental evaluation of a residential-sized evaporatively cooled condenser. International Journal of Refrigeration, 24(3), 238-249.

Islam, M. R., Jahangeer, K. A., & Chua, K. J. (2015). Experimental and numerical study of an evaporatively-cooled condenser of air-conditioning systems. Energy, 87, 390-399.
e-ISSN:2147-9526