ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EMİSYON AZALIMI FIRSATLARI

Fatma Çanka Kılıç
1.852 374

Öz


Bu çalışmada bir sanayi kuruluşuna ait 7 bar basınç ve 185 °C’ de 4200 kg/h nominal buhar üretim kapasitesine sahip bir doğalgaz yakıtlı kazanda, enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sunulmuştur. Bu doğrultuda, kazan işletme koşullarında kütle ve enerji dengesine yönelik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçüm verileri sıcaklık, basınç, hız ve gaz analizleri kullanılarak kütle ve enerji dengesi kurulmuştur. Kütle ve enerji dengelerinden yola çıkılarak, kazan verimi, potansiyel tasarruf alanları, tasarrufun boyutu, yatırım miktarı ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Ölçüm verileri kullanılarak kazan verimi %90,20 olarak hesaplanmıştır. Belirlenen temel verim kayıpları: kazanın yüksek hava fazlalık katsayılarında çalıştırılması, yüzey ısı kayıpları ve yüksek baca gazı sıcaklığı kaybı olarak sıralanabilir.


Anahtar kelimeler


Buhar Kazanı, Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu, Enerji Etüdü

Tam metin:

PDF

Referanslar


“Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”. Cilt no:3, EİEİ/UETM, Ankara, 1997.

Onat K., Genceli O., Arısoy A. “Buhar Kazanları Isıl Hesapları”. Denklem Matbaası, İstanbul, 1988.

“Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı”. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: 110-7, Ankara, 1998.

Kaya D., Eyidogan M. “Energy Conservation Opportunity in Boiler Systems”. Journal of Energy Resources Technology, 131 (3), 032401.

Kaya D., Eyidogan M. “Energy Conservation Opportunities in an Industrial Boiler System.” Journal of Energy Engineering. 136 (1), 18-25.

Kaya D., Eyidogan M., Ozkaymak M., Turhan F., Kilinc E., Kayabasi E., Sahin Z., Sonverdi E., Selimli S. “Energy-Exergy Efficiencies and Environmental Effects of A Mixed Fuel (Solid + Gas) Industrial Facility Steam Boiler”. Journal of the Energy Institute, 2013; Number:4, Volume:8, 194-2013.

Kaya D., Eyidogan M., Çanka Kılıç, F., Çay Y., Çağman S., Çoban V. “Energy Saving and Emission Reduction Opportunities in Mixed-Fueled Industrial Boilers”. Environmental Progress & Sustainable Energy. Article first published online: 13 JAN 2014, DOI:10.1002/ep.11925 ISSN: 1944-7450, 2014.

Saidur R., Ahamed J. U., Masjuki H. H. “Energy and Economic Analysis of Industrial Boilers”. Energy Policy, 38, 2188–2197.

Saidur, R. “Energy Savings and Emission Reductions in Industrial Boilers”. Thermal Science, 15, 705–719. UDC: 66.046:536.24, DOI: 10.2298/TSCI091014046S.

Kaya D., & Eyidogan, M. “Energy Conservation Opportunities in an Industrial Boiler System”. Journal of Energy Engineering, 136, 18–25.

“Improving steam boiler operating efficiency”, Enerkon 1987.
e-ISSN:2147-9526