TOZ METALÜRJİSİ İLE ÜRETİLEN ÇELİKLERDE NİKEL İLAVESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Mehmet Akif Erden
1.677 344

Öz


Bu çalışmada, toz metalürjisi(TM)ile üretilen çeliklerde nikel oranının mikroyapı mekanik özellikler üzerine etkisi araştırılmıştır. Farklı nikel oranlarına sahip TM çelik numuneler 750MPa presleme basıncında preslendikten sonra atmosfer kontrollü tüp fırında argon atmosferinde 1350°C sıcaklıkta 1 saat sinterlenerek üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen farklı nikel oranlarına sahip TM çeliklerinin tane boyutu ve fazların dağılımı optik mikroskop ile belirlenirken, mekanik özellikler çekme testi uygulanarak belirlenmiştir. Sonuçlar ağırlık olarak % 0,8 Ni ilave edilmiş çeliğinin en yüksek akma ve çekme dayanımı gösterdiği gözlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Toz metalürjisi; Toz metalürjisi çelikleri; Ni; Mikroyapı; Mekanik özellikler

Tam metin:

PDF

Referanslar


Erden M. A. “Toz metalürjisi yöntemiyle üretilen mikroalaşım çeliklerinin mikroyapı mekanik özellik ilişkisinin araştırılması”, Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Aşkun Y., Hasırcı H., Şeker U., “Ni ve Cu ile Alaşımlandırılmış Küresel Grafitli Dökme Demirlerin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Kaliteleri Açısından Değerlendirilmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 9, No 1, 191-199, 2003.

Robert, M., “Powder Metallurgy Science”, Metal Powder Industry Federation, New Jersey, 1984.

Sarıtaş, S., Türker, M, Durlu, N. (2007).Toz metalurjisi ve parçacıklı malzeme işlemleri”, Türk Toz Metalurjisi Yayınları: 05, Anlara, 2007.

Schade C, Murphy T, Lawley A, Doherty R., “Microstrucure and mechanical properties of microalloyed PM steels”, Int J of Powder Metall. Cilt 48, 51-59, 2012.

Mutlu, İ. Alüminyum Matrisli Metal Kompozit Malzemelerin Üretilmesi, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED), Cilt 4 No:1, 31-36, 2012.

Erden M. A., Gündüz S., Türkmen M., Karabulut H., “Microstructural characterization and mechanical properties of microalloyed powder metallurgy steels”, Materials Science and Engineering A, Cilt 616, 201-206, 2014.

Erden M. A., Gündüz S., Türkmen M., Karabulut H., “The Effect of V Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Low Carbon Microalloyed Powder Metallurgy Steels”, Meterials Testing, Cilt 58, No 5,433-437, 2016.

Gladman, T. and Woodhead, J. H., “The accuracy of point counting in metallographic investigations”, Journal of the Iron Steel, Cilt 194,189-194, 1960.

Jing W., W. Yisan W. and Yichao D., “Production of (Ti, V)C reinforced Fe matrix composites”, Materials Science and Engineering A, Cilt 454-455, 75-79, 2007.
e-ISSN:2147-9526