UZAKTAN DENETİMLİ GEZGİN MİNİ YANGIN SÖNDÜRME ROBOTU TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Oğuzhan Avuçlu, Mehmet Rahmi Canal, Fecir Duran
1.539 689

Öz


Bu çalışmada, labirentte yangın kaynağını arayarak bulan ve yangını hava akımı ile söndüren uzaktan kontrollü gezgin mini yangın söndürme robotu tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde robot, herhangi bir engele çarpmadan hareket etmektedir. Robot, insanın ulaşamadığı yangın bölgelerinde, sensörlerden gelen veriler ve uzaktan görüntü aktarımı sayesinde kablosuz olarak kontrol edilebilmektedir. Robotta, cisimlere olan mesafeyi ölçmek için sharp mesafe ölçüm ve yangını algılayan sıcaklık ölçüm sensörleri kullanılmaktadır. Kablosuz haberleşme için HC-06 bluetooth modülü, robotun denetim için ise PIC 18F452 mikrodenetleyici kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen Gezgin Mini Yangın Söndürme Robotu, yangın kaynağını bularak başarılı bir şekilde yangını söndürebilmektedir.

Anahtar kelimeler


Uzaktan Denetim, Gezgin Robot, Mini Yangın Söndürme Robotu

Tam metin:

PDF

Referanslar


Stone, W. L., “Robotics and automation handbook”, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2005.

Nabiyev, V. V., “Yapay Zeka: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villoni, L. ve Oriola G., Robotics Modelling, “Planning and Control”, Springer Verlag, London, 2009.

A. Angelo, J., “Robotics: A Referene Guide to he New Technology”, Greenwood Press, Westport, 2012.

Spong M. W., Hutchinson, S. ve Vidyasagar, M., “Robot Modelling and Control”, John Wiley&Sons, Inc, United States of America, 2011.

Fuller, J. L., “Robotics Introduction, Programming, and Projects”, Prentice-Hall, New Jersey, 2006.

Wolovich, W. A., “Robotics: Basic Analysis and Design”, CBS College Publishing, Newyork, 1987.

Albayrak, M., “Üç Boyutlu Uzayda Hareket Edebilen Robot Kolunun, Bilgisayar Destekli Kontrolü, Tasarımı ve Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1997.

Nehmzow, U., (Paul, J. R., Thomas, P. J. ve Kuljis, J., “Mobile Robotics: A Pratical Introduction”, Springer Verlag, London, 2000.

Ören T, Üney T ve Çölkesen R., “Türkiye Bilişim Ansiklopedisi”, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2006.

Mendi, F., “Sanayi Robotlarının Mekanik Üretimindeki Rolü, Performansları ve Türk Sanayisinin Robotlar Yönünden Bugünkü Durumu”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1992.

http://www.elektrolanddefence.com/index-2.html# (11 Mart 2016)

Pyung-Hun C., Young-Hwan K., Gun R. C., Jong H. K., Maolin J., Jinoh L., Jae W. J., Dong K. H., Je H. J., Woo-Jun ., Yong-Bo K., “Control Architecture Design for a Fire Searching Robot using Task Oriented Design Methodology”, SICE-ICASE, Bexco, Busan, Korea, 3126-3131, 18-21 Ekim 2006.

Su K. L., “Automatic Fire Detection System Using Adaptive Fusion Algorithm for Fire Fighting Robot”, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Taipei,Taiwan, 966-971, 8-11 Ekim 2006

Chein T. L., Guo H.; Su K. L.;Shiau V. S., “Develop a Multiple Interface Based Fire Fighting Robot”, International Conference on Mechatronics, Kumamoto, Japan, WA1-B-3, 8-10 Mayıs 2007

AlHaza T., Alsadoon A., Alhusinan Z., Jarwali M., Alsaif K., “New Concept for Indoor Fire Fighting Robot”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 195, 2343-2352, 2015.

Rehman A., Necsulescu D., Sasiadek J., “Robotic Based Fire Detection in Smart Manufacturing Facilities”, 15th IFAC Symposium onInformation Control Problems in Manufacturing, Ottawa, Canada,1640-1645, 11-13 Mayıs 2015

http://www.robots101.com/sharp-infrared-sensorler/ (11 Mart 2016)
e-ISSN:2147-9526