AKIM KURAKLIK İNDEKSİ İLE ASİ HAVZASININ HİDROLOJİK KURAKLIK ANALİZİ

Veysel Gümüş
2.349 589

Öz


Bu çalışmada Türkiye’nin güneyinde yer alan ve sınır aşan sular kapsamına giren Asi havzasında bulunan dört akım gözlem istasyonuna ait 52 yıllık (1954-2005) akım verileri kullanılarak hidrolojik kuraklık analizi yapılmıştır. Kuraklığın belirlenmesinde Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) yöntemi kullanılmıştır. Aylık akım verileri kullanılarak 3, 6 ve 12 aylık AKİ değerleri ile Asi havzasının kurak ve nemli dönemlerin şiddeti, büyüklüğü ve dağılımı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, tüm zaman ölçekleri için ele alınan istasyonların ortalama AKİ değerlerine göre 1980-2005 arasındaki kurak geçen yıl sayısının, 1954-1979 yılları arasındaki kurak geçen yıl sayısından çok daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca havza bazında aşırı kurak yıl 2000 ve 2001 yılları olarak belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Kuraklık; Kuraklık analizi; Asi Havzası; Akım Kuraklık İndeksi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kwon, H.-J. ve Kim, S.-J., (2010). "Assessment of distributed hydrological drought based on hydrological unit map using SWSI drought index in South Korea," KSCE Journal of Civil Engineering, 14 (6): 923-929.

Palmer, W. C., (1965). Meteorological drought vol. 30: US Department of Commerce, Weather Bureau Washington, DC, USA.

Tsakiris, G., Pangalou, D., ve Vangelis, H., (2006). "Regional Drought Assessment Based on the Reconnaissance Drought Index (RDI)," Water Resources Management, 21 (5): 821-833.

Mckee, T. B., Doesken, N. J., ve Kleist, J., (1993). "The relationship of drought frequency and duration to time scales," Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, pp. 179-183.

Wu, H., Hayes, M. J., Wilhite, D. A., ve Svoboda, M. D., (2005). "The effect of the length of record on the standardized precipitation index calculation," International Journal of Climatology, 25 (4): 505-520.

Livada, I. ve Assimakopoulos, V. D., (2006). "Spatial and temporal analysis of drought in greece using the Standardized Precipitation Index (SPI)," Theoretical and Applied Climatology, 89 (3-4): 143-153.

Edossa, D. C., Babel, M. S., ve Das Gupta, A., (2009). "Drought Analysis in the Awash River Basin, Ethiopia," Water Resources Management, 24 (7): 1441-1460.

Gocic, M. ve Trajkovic, S., (2014). "Spatiotemporal characteristics of drought in Serbia," Journal of Hydrology, 510 110-123.

Karabulut, M., (2015). "Drought analysis in Antakya-Kahramanmaraş Graben, Turkey," Journal of Arid Land, 7 (6): 741-754.

Wu, Y., Bake, B., Zhang, J., ve Rasulov, H., (2015). "Spatio-temporal patterns of drought in North Xinjiang, China, 1961–2012 based on meteorological drought index," Journal of Arid Land, 7 (4): 527-543.

Shafer, B. ve Dezman, L., (1982). "Development of a Surface Water Supply Index (SWSI) to assess the severity of drought conditions in snowpack runoff areas," Proceedings of the Western Snow Conference, pp. 164-175.

Weghorst, K., (1996). "The reclamation drought index: Guidelines and practical applications," North American Water and Environment Congress & Destructive Water, pp. 637-642.

Nalbantis, I., (2008). "Evaluation of a hydrological drought index," Eur Water, 23 (24): 67-77.

Gumus, V. ve Algin, H. M., (2017). "Meteorological and hydrological drought analysis of the Seyhan−Ceyhan River Basins, Turkey," Meteorological Applications, 24 (1): 62-73.

Tabari, H., Nikbakht, J., ve Hosseinzadeh Talaee, P., (2012). "Hydrological Drought Assessment in Northwestern Iran Based on Streamflow Drought Index (SDI)," Water Resources Management, 27 (1): 137-151.

Gümüş, V., Başak, A., ve Oruç, N., (2016). "Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi ile Şanlıurfa İstasyonunun Kuraklık Analizi," Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1 (1): 36-44.

Hong, X., Guo, S., Zhou, Y., ve Xiong, L., (2014). "Uncertainties in assessing hydrological drought using streamflow drought index for the upper Yangtze River basin," Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 29 (4): 1235-1247.

Arabzadeh, R., Kholoosi, M. M., ve Bazrafshan, J., (2015). "Regional Hydrological Drought Monitoring Using Principal Components Analysis," Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 04015029.

Şimşek, O., Gümüş, V., Soydan, N. G., Aköz, M. S., ve Kirkgöz, M. S., (2013). "Asi Havzası’nda Kuraklığın Analizi ve Haritalandırılması," III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İstanbul-Türkiye.

Soydan, N. G., Gümüş, V., Şimşek, O., Aköz, M. S., ve Kirkgöz, M. S., (2013). "Aşağı Fırat Havzası’nda Standart Yağış İndeksi ile Kuraklığın Analizi ve Haritalandırılması," VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Isparta-Türkiye.

Baran, T., Öziş, Ü., ve Özdemir, Y., (2006). "Sınır Aşan Asi Havzası Su Potansiyeli Ve Yararlanılması," TMMOB Su Politikaları Kongresi, pp. 21-23.
e-ISSN:2147-9526