HASTELLOY X SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA PVD VE CVD TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN İŞLENEBİLİRLİĞE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Gültekin Uzun, Selçuk Yağmur, İhsan Korkut, Ulvi Şeker
1.807 269

Öz


Süper alaşımlar yüksek sıcaklığa karşı direnci olan alaşımlardır. Ayrıca süper alaşımlar, yüksek sürünme dayanımları ile korozyona karşı direncinin de yüksek olması sebebiyle uzay ve havacılık sektörünün yanı sıra gaz türbinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Hastelloy X süper alaşımının tornalanması sonucunda elde edilen kesme kuvvetleri değerlendirilmiştir. Farklı kesici takımlara uygulanan (PVD, CVD) kriyojenik işlemin ve farklı kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerinde etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kesme parametreleri olarak dört farklı kesme hızı (60, 75, 90 ve 120 m/dak) ve üç farklı ilerleme miktarı (0,10, 0,15 ve 0,20 mm/dev) seçilmiştir. Çalışma neticesinde artan kesme hızlarının ve ilerleme miktarlarının kesme kuvvetlerini arttırdığı görülmüştür. Ayrıca CVD takımlarla elde edilen kesme kuvvetlerinin PVD takımlara nazaran daha düşük olduğu görülmüştür. En iyi takım ömrü kroyejenik işlem görmüş CVD kaplamalı takımla elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Hastelloy X, Tornalama, Kesme Kuvveti, Takım aşınması

Tam metin:

PDF

Referanslar


I.A. Choudhury, M.A. El-Baradie, “Machinability of nickel-base super alloys: a general review”, Journal of Materials Processing Technology 77 (1998) 278–284

N. Richards, D.D. Aspinwall, Use of ceramic tools for machining nickel-based alloys, Int. J. Mach. Tools Manuf. 29 (4) (1989) 575–588.

E.O. Ezugwu, Z.M. Wang, Performance of PVD and CVD coated tools when machining nickel-based, Inconel 718 alloy, in: N. Narutaki, et al. (Eds.), Progress of Cutting and Grinding, vol. 111, (1996), pp. 102–107.

L. Li, N. He, M. Wang, and Z. G. Wang, “High speed cutting ofInconel 718 with coated carbide and ceramic inserts,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 129, no. 1—3, pp. 127–130, 2002.

R.S. Pawadea, Suhas S. Joshia, P.K. Brahmankarb, M. Rahmanc, “An investigation of cutting forces and surface damagein high-speed turning of Inconel 718” Journal of Materials Processing Technology 192–193 (2007) 139–146

Lalbondre , R., Krishna, P. , Mohankumar G.C. ,” Machinability Studies of Low Alloy Steels by Face Turning Method: An Experimental Investigation

M.Nalbant,A.Altin,andH.Gokkaya,“ The effect of cutting speed and cutting tool geometry on machinability properties of nickel-base Inconel 718 super alloys ,” Materials and Design, vol. 28, no. 4, pp. 1334–1338, 2007.

J.L. Cantero, J. Dıaz-Alvarez, M.H. Miguelez, N.C. Marin, “Analysis of tool wear patterns in finishing turning of Inconel 718”, Wear, 297 (2013) 885–894

K. Kadirgama, K.A. Abou-El-Hossein, M.M. Noor, K.V. Sharma, B. Mohammad, “Tool life and wear mechanism when machining Hastelloy C-22HS” , Wear 270 (2011) 258–268

Dahu Zhu, Xiaoming Zhang, Han Ding, “Tool wear characteristics in machining of nickel-based superalloys”, International Journal of Machine Tools & Manufacture 64 (2013) 60–77

A., Altın, “Optimization Of The Turning Parameters For The Cutting Forces In The Hastelloy X Superalloy Based On The Taguchi Method”, Original scientific article/Izvirni znanstveni ~lanek, 48(2) (2014), 249
e-ISSN:2147-9526