AISI 1050 ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE KESME KUVVETLERİNİN TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU

Selçuk Yağmur, Ramazan Çakıroğlu, Adem Acır, Ulvi Şeker
1.697 343

Öz


Makine imalat sanayinde delme işlemi en önemli talaş kaldırma işlemlerinden biridir. Bu işlem genellikle talaş kaldırma işlemlerinde son işlem olarak kullanılır. Delik delme işlemi bazı yönleri ile tornalama ve frezeleme işlemleri ile karşılaştırılabilsede delik delmede talaş kırma ve talaşın boşaltılması kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada AISI 1050 delinebilirlik performansı araştırılmıştır. giriş parametreleri olarak, kesme hızı, ilerleme hızı ve kesici takım belirlenmiştir. Çalışmada ilk olarak Taguchi L18  ortogonal dizini esas alınarak deney tasarımı yapılmıştır. İkinci olarak kaplamasız ve kaplamalı (TiN/TiAl/TiCN) kesici takımlar ile üç farklı ilerleme hızı (0,15-0,20-0,25 mm/dev) ve kesme hızı (75-90-108 m/dak) kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir.  Delik delme işlemleri CNC dik işleme merkezinde yapılmıştır. Kesme esnasında meydana gelen kuvvetler Kistler 9257 B model dinamometre yardımıyla ölçülmüştür. Elde edilen deney verileri kullanılarak Taguchi Metodu yardımıyla en uygun kesme parametreleri belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Delme, Kesme kuvvetleri, Taguchi Metodu, Yekpare Sementit Karbür Matkap

Tam metin:

PDF

Referanslar


Tonshoff, H.L., Spintig, W., Konig, W., Neises, A., 1994. “Machining of Holes Developments in Drilling Techonolgy”, Annals of the CIRP, 43 : 551-560.

Kıvak, T., “Inconel 718’in Delinebilirliğinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çakır, M.C., 2000. “Modern Talaşlı İmalat Yöntemleri”, Vipaş A.Ş, Bursa.

Çakır, A., “Al 7075 ve Al 6013 Alüminyum Malzemelerin Delme Operasyonları Esnasındaki Kesme Parametrelerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Meral, G., “AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri ve Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ertunc, H.M., Loparo, K.A., 2001. “A decision fusion algorithm for tool wear condition monitoring in drilling”, Internatioanl Journal of Machine Tools & Manufacture, 41: 1347-1362.

Heinemanna, R., Hinduja, S., Barrowa, G., Petuelli, G., 2006.“Effect of MQL on the tool life of small twist drills in deep-hole drilling”, Internatioanl Journal of Machine Tools & Manufacture, 44: 1-6.

Çiftçi, İ., 2005. “Östenitik paslanmaz çeliklerin islenmesinde kesici takım kaplamasının ve kesme hızının kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20: 205-209 (2005).

Karnik, S., R., Gaitonde, V. Davim, J. P.; 2007. “Integrating taguchi principle with genetic algorithm to minimize burr size in drilling of AISI 316L stainless steel using an artificial neural network model”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 221:1695-1704.

Karnik, S., R., Gaitonde, V. Davim, J. P.; 2007. “Integrating taguchi principle with genetic algorithm to minimize burr size in drilling of AISI 316L stainless steel using an artificial neural network model”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 221:695-1704.

Mohan,N.S., Ramachandra, A., Kulkarni, S., M., 2005. ”Influence of process parameters on cutting force and torque during drilling of glass-fiber polyester reinforced composites”, Composite Structures, 71: 407-413.

Meral, G., Dlipak, H., Sarıkaya, M., 2011. “AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde ilerleme Kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün regresyon analiziyle modellenmesi”, TUBAV Bilim dergisi, 4: 31- 41.

Koyunbakan, M., Ünüvar, A., Demir, O., 2015. “CETP Kompozitlerin delinmelrindeki itme kuvvetinin ANFIS ile modellenmesi”, 6. Ulusal talaşlı İmalat Sempozyumu, İstanbul.

Meral, G., Sarıkaya, M., Dlipak, H., 2011 “Delme işlemlerinde kesme parametrelerinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27 (4): 332-338.

Şeker, U., 1997. “Takım tasarımı ders notları”, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara.

Çakıroğlu, R., Adem, Acır. 2013. “Al2014 Malzemesinin Delinmesinde Takım Talaş Ara Yüzey Sıcaklıkları Ve Kesme Kuvvetinin Taguchı Metodu İle Optimizasyonu” Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10(2), 73-86.
e-ISSN:2147-9526