HARDOX-500 SAC MALZEMENİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE FARKLI SICAKLIKLARIN ETKİSİ

Hakan Gökmeşe, Mustafa Özdemir
2.092 565

Öz


Gerçekleştirilen çalışmada, Hardox 500 sac malzeme oda sıcaklığında 90º V dip bükme kalıbında şekillendirildiğinde, kırılma ve çatlamalar meydana gelmiştir. Sac malzemenin şekillendirilebilirliğini arttırmak amacıyla farklı sıcaklıklarda (850ºC, 900ºC, 950ºC ve 1000ºC) normalizasyon ısıl işlemi uygulanmıştır. Normalizasyon ısıl işlemi sonrasında sac malzemeler V dip bükme kalıbı kullanılarak, direk ve ezerek bükme işlemleri uygulanmıştır. Bükme işlemleri sonrasında, sac malzemelerde makro ve mikro boyutta herhangi bir kırılma veya çatlak oluşumlarının meydana gelmediği tespit edilmiştir. Artan normalizasyon ısıl işlem sıcaklıklarında, geri esneme miktarlarının azaldığı belirlenmiştir. Ezerek bükme işlemlerinde ise, geri esneme değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Geri esneme, V dip bükme, normalizasyon ısıl işlemi

Tam metin:

PDF

Referanslar


. Özdemir, M., Gökmeşe, H.,Yılmaz, V., Dilipak, H., (2015),“Characterization of Microstructure and Bending Response of SheetMaterial: Influence of Thickness”, Journal of Advanced Materials and Processing, 3(1), 3-14.

. Chen P, Koc M, Wenner ML., 2008, “Experimental investigation of spring back variation in forming of high strength steels”, J ManufSciEng, 130:041006-1–9.

. Kim HS, Koc M.,2008, “Numericalinvestigations on spring back characteristics of aluminum sheet metal alloys in warm forming conditions”, J Mater Process Technol, 204:370–383.

. Özdemir, M., Gökmeşe, H., Dilipak, H., Yılmaz, V., (2015), ''Aşınmaya Karşı Dirençli Sac Malzemenin Mikro Yapısal Karakterizasyonu ve Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi’’, GU J SciPart:C 3(1):385-393.

. Dilipak, H., Özdemir, M., Sarıkaya, M., (2013), “Effects of Material Properties and Punch Tip Radius on Spring-Forward in 90° V Bending Processes. Journal of Ironand Steel Research, International, 20(10), 64-69.

. Özdemir, M., Gökmeşe, H., Dilipak, H., Yılmaz, V., (2014), “Investigation as Experimental and Micro-Structural of The Effect to Spring Back/Forward Amount of 16mo3 (1.5415) Sheet Materials of DifferentHeat-Treatments”, 2. International Symposium on Innovative Technologies in Engineerıng And Science (ISITES2014), 148-155.

. Özdemir, M.,Dilipak, H., Bostan, B., Gökmeşe, H., (2015),“Effect on Formability, Micro-Structural and Mechanical Properties of 16Mo3 Sheet Material of Heat Treatment”, International Ironand Steel Symposium (İİSS2015), 187-192.

. Özdemir, M.,Gökmeşe, H., Dilipak, H.,Yılmaz, V., Arıkan, H., (2015),“Effect on Mechanical Properties and Micro Structure Behavior of S235JR Sheet Material of Applied Heat Treatments”, International Iron and Steel Symposium (IIS2015), 781-784.

. Tekaslan, Ö., Seker, U. and Özdemir, A., (2006), “Determining Spring back Amount of Steel Sheet Metal has 0,5 mm Thickness in Bending Dies”,Materials and Design, 27, 251-258.

.Tekaslan, Ö., Gerger N. and Şeker, U., (2008), “Determination of Spring-Back of Stainless Steel Sheet Metal in V Bending Dies”, Materials and Desing, 29, 1043-1050.

.Tekiner, Z., (2004),“An ExperimentalStudy on TheExamination of Spring back of Sheet Metals with Several Thicknesses and Properties in Bending Dies”, Journal of Materials Processing Technology, 145, 109-117.

.Toros, S., Kılıç, S. ve Öztürk, F., (2011),“The Effects of Material Thickness and Deformation Speed on Spring back Behavior of DP600 Steel”, Advances in Materials and Processing Technologies, 264, 636-645.

.Öztürk, F., Toros, S. veKılıç, S., (2009), “Tensile and Spring-Back Behavior of DP600 Advanced High Strength Steel at Warm Temperatures”, Journal of Iron and Steel Research, International, 16, 41-46.

.Thipprakmas, S. and Rojananan, S., (2008), “Investigation of spring-go phenomen on using finite element method”, Materials and Design, 29, 1526-1532.

.Thipprakmas, S. and Phanitwong, W., (2011), “Process Parameter Design of Spring-back and Spring-go in V-Bending Process using Taguchi Technique”, Materials and Design, 32, 4430-4436.

.Thipprakmas, S., (2010), “Finite Element Analysis of Punch Height Effect on V-Bending Angle”, Materials and Design, 31, 1593-1598.

.Thipprakmas, S., (2011),“Finite Element Analysis on The Coined-Bead Mechanism During The V Bending Process”, Materials and Design, 32, 4909-4917.

.Shukla, R. and Gautam, V., (2014), “Experimental and Numerical Analysis of Negative Spring back in Interstitial Free (IF) Steel”, International Journal of Advance Research and Innovation, 2, 232-236.

.Fei, D. AndHodgson, P., (2006), “Experimental and Numerical Studies of Spring back in Air V-Bending Process for Cold Rolled TRIP Steels”, Nuclear Engineering and Design, 236, 1847-1851.

.Ling, Y.E., Lee, H.P. and Cheok, B.T., (2005),“Finite Element Analysis of Spring back in L Bending of Sheet Metal”,Journal of Materials Processing Technology, 168, 296-302.

.Chan, W.W., Chew, H.I, Lee, H.P. and Cheok, B.T., (2004), “Finite element analysis of spring-back of V-bending sheet metal forming processes”, Journal of Materials Processing Technology, 148, 15-24.

.Özdemir, M., (2015), “1.5415 (16Mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel ve Matematiksel Olarak İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

.Ulewicz, R., Mazur, M., Bokuvka O., (2013),“Structure and mechanical properties of fine-grained steels”, Transportation Engineering, 41/2, 111-115

.Dudziński, W., Konat, L., Pękalski, G., (2008), “Structural and strength characteristics of wear-resistant martensitic steels”, Archives of Foundry Engineering, 8:2, 21-26.

.Frydman S., Pękalski G., (2010),“Modern Low- Alloy Wear- Resistant Steels –Structure And Impact Strength”, International Scientific Journal Machines. Technologies. Materials, 4-5, 45-47.

.Pawlak, K., “A review of high-strength wear-resistant steel – Hardox”, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa, ul. Smoluchowskiego 25, 50 – 370.