PV BESLEMELI LED SOKAK ARMATÜRÜNÜN ÇOKLU MODLU ÇALIŞMASININ PANEL GÜCÜ VE AKÜ ÖMRÜ ÜZERINE ETKISI

Mehmet Demirtaş, Kemal Çelik
1.712 344

Öz


Bu çalışmada, sokak aydınlatması için güneş enerjisi kaynaklı bir LED armatür tasarlanmıştır.  Tasarlanan armatürü sürebilmek için çoklu modlu çalışma olarak adlandırılan ve C# tabanlı bilgisayar arayüzü olan yeni bir sistem önerilmiştir. Önerilen sistemin amacı yaz ve kış mevsimleri arasında ihtiyaç duyulan farklı güneşlenme süreleri nedeniyle ihtiyaç duyulan PV panel gücündeki değişikliğin ortadan kaldırılması ve akü ömrünü uzatabilmektir. Yazılımda ortamdaki trafik yoğunluğu ve ortam aydınlık değeri parametreleri dikkate alınarak dört farklı çalışma modu oluşturulmuştur. Tasarlanan sistemde hareket ve aydınlık şiddeti sensörleri kullanılması geleneksel aydınlatma sistemine göre bir yenilik olarak görülmektedir. Ayrıca RF haberleşme modülleri ile sistemin kontrol edilmesi ve verilere ulaşılması sağlanmıştır. Sistemin etkinliğini ve verimli çalışmasını doğrulamak için sistem bir test alanında çalıştırılmıştır. Tasarlanan sistemin aküler üzerindeki etkisi ve enerji tasarrufu durumları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Uygulama sonuçlarına göre çoklu modlu çalışan sistemin geleneksel aydınlatma sistemine göre %47 daha verimli çalıştığı deneysel olarak görülmüştür.

Anahtar kelimeler


LED Aydınlatma; Sokak Aydınlatması; Akü Ömrü; Enerji Yönetimi; Enerji Verimliliği

Tam metin:

PDF

Referanslar


De Almeida, A. Santos, B. Paolo, B ve Quicheron, M., “Solid State Lighting Review-Potential And Challenges In Europe”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt 34, 30-48, 2014.

Singh, D. Basu, C. Meinhardt-Wollweber, N. ve Roth, B., “Leds For Energy Efficient Greenhouse Lighting”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt 49, 139-147, 2015.

Hong, G.W. ve Abe, N., “Modeling and Optimizing a Sub-Centralized LED Lamps Provision System for Rural Communities”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt 16, 4616-4628, 2012.

Wu, M.S. Huang, H.H. Huang, B.J. Tang, C.W. ve Cheng, C.W., “Economic Feasibility Of Solar-Powered Led Roadway Lighting”, Renewable Energy, Cilt 34, No 8, 1934-1938, 2009.

Huang, B.J. Chen, C.W. Hsu, P.C. Tseng, W.M. ve Wu, M.S., “Direct Battery-Driven Solar LED Lighting Using Constant-Power Control”, Solar Energy, Cilt 86, No 11, 3250-3259, 2012.

Panguloori, RB. Mishra, PR. ve Kumar, S. “Power Distribution Architectures to Improve System Efficiency of Centralized Medium Scale PV Street Lighting System”, Solar Energy, Cilt 97, 405-413, 2013.

Lau, S.P. Merrett, G.V. Weddell, A.S. ve White, N.M., “A Traffic-Aware Street Lighting Scheme for Smart Cities Using Autonomous Networked Sensors”, Computers and Electrical Engineering, Cilt 45, 192-207, 2015.

Huang, B.J. Wu, M.S. Hsu, P.C. Chen, J.W. ve Chen, K.Y., “Development of High-Performance Solar LED Lighting System”, Energy Conversion and Management, 51, 1669-1675, 2010.

He, Z.Y. ve Chen, H., “Integrated Solar Controller for Solar Powered Off-grid Lighting System”, Energy Procedia, Cilt 12, 570-577, 2011.

Indra al Irsyad, M. ve Nepal, R., “Survey Based Approach to Estimating The Benefits of Energy Efficiency Improvements in Street Lighting Systems in Indonesia”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt 58, 1569-1577, 2016.

Fathi, M. Chikouche, A. ve Abderrazak, M., “Design and Realization of LED Driver for Solar Street Lighting Applications”, Energy Procedia, Cilt 6, 160-165, 2011.

Erişim Adresi: http://www.nichia.co.jp/specification/products/led/NVSW219C-E.pdf, Erişim Tarihi: 01.11.2016.

Erişim adresi: www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.20830-EK.docx, Erişim Tarihi: 01.11.2016.

Erişim adresi: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#, Erişim Tarihi: 01.11.2016.
e-ISSN:2147-9526