ÇEYREK ARAÇ MODEL KONFORUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KISIT KOŞULLARI ALTINDA ÇALIŞAN MODEL ÖNGÖRÜLÜ DENETLEYİCİ TASARIMI

Can Ulaş Doğruer
2.599 254

Öz


Bu çalışmada, yolcu konforunu sayısal ifade eden bir performans ölçütünün, en düşük değeri almasını sağlayan ve aynı zamanda, durum vektörü ve kontrol sinyali ile ilişkili kinematik ve dinamik eşitsizlik ifadelerini doğrulayan kontrolcü tasarımı araştırılır. Bu çalışmada, amaç, yolcu platformunun hareketini, mümkün olan en küçük değer indirgenmektir. Ancak, bu amaç gerçekleştirilirken, araç gövdesi ile teker arasına yerleştirilen dinamik eyleyicinin uyguladığı kuvvet büyüklüğünün, ve amortisör yer değiştirme değişkenin, belli sayısal değerler arasında kalmasını sağlamak, bu kontrolcü tasarım probleminin sınır koşulları olarak sağlanır. Diğer yandan, aracın yol tutuş kabiliyetinin sayısal bir göstergesi olan, teker üzerinde meydana gelen esnek deformasyon sonucu oluşan dinamik kuvvet büyüklüğünü, belli bir aralık içinde tutmak, yukarıda tanımlanan dinamik ve kinematik sınır koşulları ile aynı anda sağlanır. Böylece, yolcu konforu artırılır, aynı zamanda, dinamik eyleyici ve araç performansı, göz önüne alınır. Bu çalışmada, model öngörülü kontrolcü, tarif edilen problem üzerinde, bilgisayar benzetimleri ile test edilir, sonuçlar, araç performansı göz önüne alınarak tartışılır. Bilgisayar benzetimleri, yolcu konforu ve araç performansının iyileştirildiği, araç performansını temsil eden değişkenler ile ilişkili kinematik/dinamik sınır koşulların sağlanması gereken problemlerde, model öngörülü kontrolcünün, başarı ile uygulanabileceğini gösterir.


Anahtar kelimeler


Model öngörülü kontrolcü, doğrusal ikinci-dereceden regülatör, araç konforu, yarı-kesin programlama.

Tam metin:

PDF


e-ISSN:2147-9526