FAB LAB VE BULUT TABANLI TASARIM UYGULAMALARI İLE DİJİTAL ÇAĞDA TASARIMCININ DEĞİŞEN ROLÜ

Gizem Bodur
2.222 305

Öz


Dördüncü Endüstriyel Devrim adıyla son yıllarda gündeme gelen internet tabanlı yeni teknolojiler, yaklaşım ve oluşumlar tasarım alanında ön plana çıkmaktadır. Tasarımcı yeni projelerde işbirlikçi bir yaklaşımla farklı uzmanlık alanları ile bir araya gelerek süreci yürütür. Bu proje süreçlerinin ve tasarımcının rolünün çözümlenebilmesi için mekan örneği olarak güncel ve hızla yaygınlaşan Fab Lab kuruluşu ile süreçte ara yüz elemanı olarak yer alan, veri paylaşımı ve işleme görevlerini gerçekleştiren Bulut Tabanlı Tasarım sistemi ele alınmıştır. Sadece tasarım algısı ve uzmanlık alanları içerisindeki rol değişimi değil tasarım sürecinin kendisindeki değişim de makale içerisinde konu edilmiştir. Makalede tasarım sürecini tasarlama hassasiyetinin oluşmasında eğitimin, tasarımcının ve tasarımın rolü üzerinden çeşitli örneklemeler yapılmış, yapılan derin görüşmeler ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile rol değişimleri için genel bir çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır.


Anahtar kelimeler


fabrikasyon laboratuvarı, bulut tabanlı tasarım, dijital çağ, tasarımcının rolü

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anderson C (2014) Makers: The New Industrial Revolution. Crown Publishing Group, New York

Andreadis G., Fourtounis G. ve Bouzakis K.D. (2015) Collaborative Design in the era of Cloud Computing, Elsevier Ltd.

Baloğlu M. (2014) Dijital Çağda Ütopya Kavramının Dönüşümü: İş Birlikçi Tasarım Bağlamında Mimarın Rolü, Yüksek Lisans Tezi, http://ulusaltezmerkezi.com/dijital-cagda-utopya-kavraminin-donusumu-isbirlikci-tasarim-baglaminda-mimarin-rolu/, 07.02.2017

Cautela C., Pisano P ve Pironti M. (2014) The Emergence of New Networked Business Models From Technology Innovation: An Analysis of 3-D Printing Design Enterprises, Springer Science+Business Media

Montelisciania G., Mazzei D. ve Fantoni G. (2014) How the Next Generation of Products Pushes to Rethink the Role of Users and Designers, Elsevier Science Ltd

Gül L.F. (2011) İşbirlikli Tasarım Eğitiminde Sanal Dünya Kullanımı, METU JFA, Ankara

Güneş S. (2012) Organik Toplum Düşüncesi Bağlamında Küresel Beyin Kavramı ve Küresel Yaratıcılık, Anadolu University Journal of Social Sciences, Eskişehir

Heskett J. (2013) Tasarım, Dost Yayınevi, Kültür Kitaplığı:131; Sanat:18

Hise, R.T., O’Neal, L., McNeal, J.U., and Parasuraman, A. (1989) The Effect of Product Design Activities on Commercial Success Levels of New Industrial Products. Journal of Product Innovation Management 6:43–50

Ito J. (2016) Design and Science, Journal of Design and Science ,MIT Media Lab Published by the MIT Press

İnan N. ve Yıldırım T. (2009) Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası İlişkiler ve Eşzamanlı-Dijital Ortam Tasarım Olanakları, Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dergisi 24(4), Ankara

Kiernan L. ve Ledwith A. (2011) The Effect of the Merging of Design Disciplines and Its Implication for Product Design Education, Design Principles And Practices: An International Journal

Kocatürk T. ve Veltkamp (2005) Interdisciplinary Knowledge Modelling for Free-Form Design – An Educational Experiment, Springer, Hollanda

Mostert-Van Der Ser M., Mulder I., Remijn L ve Troxler P. (2013) Fab Labs in Design Education, International Conference on Engineering and Product Design Education, International Conference on Engineering and Product Design Education, İrlanda

Mühür M. (2014) ‘‘Bir Üretim Merkezi Fab Lab’in AçıkTasarımın Gerçekleştirilmesinin Bir Aracı olarak Değerlendirilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ Istanbul

Naboni R. ve Paoletti I. (2014) Advanced Customization in Architectural Design and Construction, PoliMI SpringerBriefs, DOI 10.1007/978-3-319-04423-1_2

Oxman R. (2005) Theory And Design In The First Digital Age, Elsevier Ltd.

Oxman R. (1997) Design By Re-representation: A Model Of Visual Reasoning In Design, Elsevier Ltd.

Öztürk N. (2013) Tasarım Öğrencilerinin Proje Derslerinde Karşılaştıkları Sorunların Nedensel Çıkarsama Kuramı Üzerinden Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Ankara

Sass L (2010) The Next Industrial Revolution: Digital Building Kits. In: Dave B, Li AI (ed) New Frontiers: Proceedings of the 15th International Conference on Computer-aided Architectural Design Research in Asia CAADRIA (2010), Association for Research in Computer-aided Architectural Research in Asia, Hong Kong

Talke, K., Salomo, S., Wieringa, J. E., & Lutz, A. (2009). What About Design Newness? Investigating the Relevance of a Neglected Dimension of Product Innovativeness. Journal of Product Innovation Management, 26(6), 601-615.

Troxler P (2013) Making the 3rd Industrial Revolution. In: Walter-Herrmann J, Büching C (ed),Fab Labs: Of Machines, Makers and Inventors, Transcript Publishers, Bielefeld

Wu D., Rosen D.W., Wang L. ve Schaefer D. (2014) Cloud-based Design And Manufacturing: A New Paradigm in Digital Manufacturing And Design Innovation, Elsevier Ltd.

Url-1 http://www.fabfoundation.org/index.html , What Is A Fab Lab?, Erişim Tarihi: 05.03.2016

Url-2 http://www.autodesk.com.tr/360-cloud , Autodesk Bulut Hizmetleri, Erişim Tarihi: 17.02.2016

Url-3 http://fablab-odemis.com/fablab-ilkeleri/ , Fab Lab İlkeleri, Erişim Tarihi: 23.02.2016

Url-4 http://www.fablabist.com/anasayfa, Anasayfa ve Envanter, Erişim Tarihi: 23.02.2016

Url-5 http://www.cumulusassociation.org/kyoto-design-declaration-signed-on-march-28 -2008/ , Kyoto Design Declaration signed on March 28, 2008, Erişim Tarihi: 29.08.2016

Url-6 http://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technology _and_ biology?language=tr#t-20720 , Neri Oxman: Teknoloji ve Biyolojinin Kesişiminde Tasarım, Erişim Tarihi: 07.10.2016

Url-7 https://www.dezeen.com/2017/02/06/generative-design-software-will-give-design ers-superpowers-autodesk-university/ , Dan Howarth, Generative design software will give designers "superpowers”, Erişim Tarihi: 15.02.2017
e-ISSN:2147-9526