KARNAUGH HARİTASINDA ÇIKARMA TABANLI YENİ BİR SADELEŞTİRME YÖNTEMİ

Türker Tuncer
2.040 207

Öz


Karnaugh haritası, boolean ifadeleri sadeleştirmek için sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisidir. Karnaugh haritasındaki komşuluklar kullanılarak bolean ifadeler sadeleştirilmektedir. Bu makalede, karnaugh haritasında çıkarma tabanlı pratik bir sadeleştirme yöntemi önerilmiştir. Bu yöntem kullanılarak karnaugh haritalarındaki ifadeler kolaylıkla sadeleştirilebilmektedir. Bu yöntem, karnaugh haritalarında sadece and ve or işlemlerinin kullanılmadığı, çıkarma işlemi kullanılarak sadeleştirme yapılabileceğini ve bunu bireylerin daha efektif bir şekilde kullanabileceğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Çıkarma tabanlı sadeleştirme; Karnaugh haritası; Boolean ifadeler

Tam metin:

PDF


e-ISSN:2147-9526