KARAYOLU AĞINDA KULLANILAN DEĞİŞKEN MESAJ İŞARETLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Tuğba Akar, Ebru Arıkan Öztürk
2.064 230

Öz


Özet—Karayolu ağında giderek yaygınlaşan Değişken Mesaj İşaretleri (DMİ) gerçek zamanlı verilerle sürücüye bilgi sağlamak ve trafiği yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle baş üstü direklere monte edilmekte olup LED ekran aracılığıyla resim, yazı ve rakam gösterebilen grafik tabanlı teknolojisi sayesinde çok fazla mesaj oluşturulabilir. Bu çalışma DMİ’deki mesaj ekranının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla yollarda verilen DMİ mesajlarının kavranmasını ile ilgili bir değerlendirme sunmaktadır. Öncelikle, DMİ mesajlarının tasarımı ve sergilenmesi ile ilgili literatür ve güncel uygulamalar gözden geçirilmiştir. İkincisi aşamada çalışmayı değerlendirmek için bir anket çalışması yapılmıştır. Anket araştırması, sürücülerinin üç farklı mesaj ve bu mesajların metin rengi, piktogram kullanılması ve piktogramın DMİ üzerinde gösterimi ile ilgili tercihlerini araştırmak üzere tasarlanmıştır. Çalışma bulguları, trafik mühendislerine ve otoyol yönetimine mesaj oluştururken yol gösterecek sürücülerin DMİ işaretlerini daha hızlı bir şekilde fark edebileceği, anlayabileceği ve yanıtlayabileceği belirli bir DMİ seti önermektedir. Önerilen DMİ özelliklerini benimseyerek sürücülere daha güvenli ve daha aktif sürüş deneyimi sunulabilmektedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Wang, J., H., Collyer, C., E, & Hesar, S., G. 2006, “Employing Graphics to Aid Message Display on Dynamic Message Signs”.

Alberto, A. ve Antonio L., 2012, “Variable Message Signs Harmonisation Specific Messages Recommended”, Versiyon 01-02-00, 1 Ocak

Hanowski, R.J. ve Kantowitz, B.H., 1997, “Driver Memory Retention of In-Vehicle Information System Messages”, Transportation Research Board, National Research Board, Washington, D.C., National Academy Press, 8-18.

Staplin, L., Lococo, K. ve Sim, J., 1990, “Traffic Control Design Elements for Accommodating Drivers with Diminished Capacity. Volume II”, Rapor No. FHWA-RD-90-055, Federal Highway Administration, Washington, DC.

Stern, K.R., 1984, “An Evaluation of Written, Graphics, and Voice Messages in Proceduralized Instruction”, Proceedings of the Human Factors Society 28th Annual Meeting, Santa Monica, CA, 314-318.

Cameron, C. ve McGill, W.A., 1968, “A Comparative Evaluation of Speed Control Signs”, Australian Road Research, 3(8), 3-11.

Bruce, D., Boehm-Davis, D.A. ve Mahach, K., 2000, “In-Vehicle Auditory Display of Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Symbolic Information”, Proceedings of the XIVth Society: Ergonomics for the New Millennium, 29 Haziran – 4 Ağustos, San Diego, CA, 230-233.

Kline, D.W. ve Fuchs, P., 1993, “The Visibility of Symbolic Highway Signs can be Increased Among Drivers of all Ages”, Human Factors, 35, 25-34.

Wulkowicz, R.M., 1988, “Enriched Information Signage”, Operations Review, 6(1), 15-22.

Alkim, T.P., P.H.J., ve Janssen, W.H., 2000, “Graphical Route Information on Variable Message Signs”, Proceeding of the 10th International Conference on Road Transport Information and Control, Londra, İngiltere, 4 Nisan

Alena, E., ve Fridulv, S., 2006, Effects Of Varıable Message Sıgns (VMS) On Drıver Attentıon And Behavıour, Institute of Transport Economics

Stefan E., 2015, “Methods for Improving Road Signs / Symbols / Text to Adapt to Todayʼs Driverʼs Requirements”, 11 Eylül
e-ISSN:2147-9526