GAZ YAKITLI BİR TURBO BLOWER SANTRALİNİN PERFORMANS ANALİZİ

Alper Ergün, Ümit ARSLAN, Mehmet ÖZKAYMAK
1.780 231

Öz


Demir-çelik üretimi sanayileşen toplumlarda oldukça büyük öneme sahiptir. Demir-çelik tesisleri bünyesinde birbirinden farklı birçok alt tesisi barındırmaktadır. Bu tesislerin en önemli ekimanı demir cevherinin işlendiği yüksek fırınlardır. Bu tesise yüksek basınçta yakma havası sağlanması gerekir ve bu hava turbo blower ile sağlanmaktadır. Turbo blower temelde bir enerji santralidir ve türbin kısmına yüksek basınçta hava sağlayacak bir kompresör akuple edilmiştir. Bu çalışmada, entegre demir çelik fabrikalarında üretim sırasında atık gaz olarak ortaya çıkan yüksek fırın ve kok gazının yakıt olarak kullanıldığı bir santralin ekserji analizi yapılmıştır. Ekserji analizinde proses içindeki her bir ekipmanın ekserji yıkımları ve ekserji verimleri hesaplanarak bir takım öneriler verilmiştir.


Anahtar kelimeler


enerji santrali, ekserji analizi, turbo blower

Tam metin:

PDF

Referanslar


T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Demir Çelik Sektör Raporu (2014), http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_523_TN1D55SP_Demir-celik-Sektor-Raporu-2014.pdf.

Ergün, A., Menlik, T., Özkaya, M. G., “Energy and Exergy Analyses of the Heating System in a Multipurpose Building”, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1 No 1, 195‐218, 2015.

Yazıcı, H. ve Selbaş, R., “Bir Buharlı Güç Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi”, Selçuk Üniversitesi, Selçuk- Teknik Dergisi, Cilt 10, No 1, 117-135, 2011.

Rahim, M.A. ve Gündüz, D., “Gaz Türbinli Bir Isıl-Güç (Kojenerasyon) Çevrim Santralinin Enerji Ve Ekserji Analizi: Ankara Şartlarında Uygulama”, Tübav Bilim Dergisi, Cilt 6 No: 2, 19-27, 2013.

Filiz, Ç., "Bir Buhar Kazanının Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi" Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Eyidoğan, M., Kaya, D., Dursun, Ş., Taylan, O. “Endüstriyel Tav Fırınlarında Enerji Tasarrufu ve Emisyon Azaltım Fırsatları”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University., Cilt 29, No 4, 735-743, 2014.

Uysal, C., "Bir Termik Santralin Termoekonomik Analizi" Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Filiz, Ç., Uysal, C., Kılıç, E., Kurt, H. “Bir Buhar Kazanının Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi”, 2ND International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Karabük, Türkiye, A1 551-562, 18-20 Haziran 2014.

Ünal, F. ve Özkan, D. B. “Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi”, Tesisat Mühendisliği, Sayı 143, Eylül/Ekim 2014, 5-13, 2014.

Özkaymak, M. “Bir Termik Santralde Kojenerasyon Tesisinin Ekserji Analizi” Teknoloji Cilt:10, 61-65, 2007.

Atif M. ve Al-Sulaiman, F. A., Energy and exergy analyses of solar tower power plant driven supercritical carbon dioxide recompression cycles for six different locations, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt: 68, 153–167, 2017.

Kaushik, S.C., Reddy, V.S., Tyagi, S.K., “Energy and exergy analyses of thermal power plants: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt: 15, 1857–1872, 2011.

Ibrahim, T.K., Basrawi, F., Awad, O.I., Abdullah, A.N., Mamat, G.N. R., Hagos, F.Y., “Thermal performance of gas turbine power plant based on exergy analysis”, Applied Thermal Engineering, Cilt: 115, 977–985, 2017.

Yumrutas, R., Kunduz, M. ve Kanoglu, M., “Exergy Analysis of Vapor Compression Refrigeration Systems”, Exergy An International Journal, Cilt: 2, 266-272, 2002.

Wei, Z., Zmeureanu, R., “Exergy Analysis of Variable Air Volume Systems For an Office Building”, Energy Conversion and Management, Cilt:50, 387-392, 2009.

Çengel, Y.A., Boles, M.A., ”Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik” Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1996.

Kotas T. “The exergy method of thermal plant analysis”. Krieger Publishing Company, Florida, 1995.
e-ISSN:2147-9526