ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÜZERİNE SON GELİŞMELERİN VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ

Tarık İçten, Güngör Bal
3.701 776

Öz


Bu makalede, günümüzde oldukça popüler olan Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi alanındaki son gelişmeler ve uygulamalar incelenmiştir. Verilerin ve görüntülerin gerçek dünya görüntülerine eklenmesiyle zenginleştirilmiş bir ortam oluşturan AG ilk kullanıma başlandığı yıllarda dijital araçların yetersiz kabiliyetleri sebebiyle gelişimi sınırlı, kullanımı lüks, yapımı zahmetli bir teknoloji olarak görülmekteyken günümüzdeki yazılım ve donanım alanındaki gelişmelerle birlikte uygulama alanı genişleyerek sanayi, eğitim, trafik, sağlık, spor, eğlence ve askeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uygulama alanının çeşitliliği ve günümüzdeki bilimsel gelişmeler, “AG Teknolojisi” kavramını genişleterek “AG Ortamları” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu inceleme çalışmasında AG teknolojisini ve bu teknoloji ile yapılmış örnek ortam uygulamalarını konu alan ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile özel sektör uygulamaları incelenerek çalışmaların ayrıntıları, özgün (güçlü ve zayıf) yanları, uygulama alanları, kullanım amaçlarına yönelik değerlendirmeler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Arttırılmış gerçeklik, artırılmış gerçeklik ortamı, artırılmış gerçeklik uygulamaları

Tam metin:

PDF

Referanslar


İnternet: S.Yaylaci, Arttırılmış gerçeklik teknolojileri geleceği şekillendirecek,http://www.btnet.com.tr/genel/arttirilmis-gerceklik-teknolojileri-gelecegi-sekillendirecek/1/19010, 23.04.2016.

İnternet: Görsel Keşif ve Artırılmış Gerçeklik Hayatımızı Değiştirecek,http://www.itnetwork.com.tr/gorsel-kesif-ve-artirilmis-gerceklik-hayatimizi-degistirecek/ 13.04.2016

H. H. Çetinkaya, M.Akçay, “Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları”, Akademik Bilişim 2013 Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya,1031-1035,23-25 Ocak 2013.

R.T.Azuma, “A Survey of Augmented Reality”,Teleoperatorsand Virtual Environments, 355-385, 6, 4 August 1997.

S.Somyürük, ”Öğrenme sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekmek: Artırılmış Gerçeklik”, Eğitim Teknolojisi,4(1),63-80, 2014.

P. Milgram, F. Kishino, ”A taxonomy of mixed reality visual displays”, IEICE Transactions on Information Systems, 77 (12), 1321-1329, 1994.

Ç. Erbaş,V. Demirer, “Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği”, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, Vol. 3 No 2, 8-16, 2014.

Y. Özarslan, “Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi”, 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), Fırat Üniversitesi, Elazığ, 22-24 September 2011.

M. A. Livingston, L. J. Rosenblum, D. G. Brown, G. S. Schmidt, S. Julier, Y. Baillot, J. E. Swan II, Z. Ai, ve P. Maassel, “User interface design for military ar applications.”, Virtual Reality (UK), 2011.

H. Altınpulluk, “Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 123‐13, 2015.

M. A. Çakal, E. B. Eymirli, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi”, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, http://www.kudaka.org.tr/ekler/fa254-artirilmis_gerceklik_teknolojisi.pdf , 10.08.2016.

M. Tülü, M. Yılmaz. "iPhone ile Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının.", Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri,183-186, 1 - 3 Şubat 2012

E. İbili, S. Şahin, “Artırılmış Gerçeklik ile İnteraktif 3D Geometri Kitabı Yazılımın Tasarımı ve Geliştirilmesi: ARGE3D”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (2013) 015101 (1-8), 2013

M.S. Abdüsselam, H. Karal, “Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu”,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Makale 20, ISSN: 2146-9199, 170-182, Kasım 2012

D. Pérez‐López, Contero, “Delivering educational multimedia contents through an augmented reality application: A case study on its impact on knowledge acquisitionandretention”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12 (4), 19‐28, 2013

A. DiSerio, M. B. Ibáñez, C. D. Kloos, “Impact of an Augmented Reality System on Students Motivation for a Visual Art Course”, Computers & Education, 1 (11), 2012.

H. K. Wu, S. W. Lee, H.Y. Chang, J.C. Liang, Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41-49, 2013

S. Cuendet, Q.Bonnard, S. Do-Lenh & P. Dillenbourg, "Designing augmented reality for the classroom." Computers & Education 68 557-569, 2013

H Kaufmann, D Schmalstieg, “Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality”, Computers& Graphics, 27(3), 339-345, 30.6.2003.

C.M. Juan, E. Llop, F. Abad, J.Lluch. Learning words using augmented reality. In Advanced Learning Technologies CALT), 2010 IEEE 10th International Conference on, pages 422 –426, july 2010

M. Billinghurst, H. Kato, ve I. Poupyrev, “MagicBook: transitioning between reality and virtuality “, CHI'01 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems ( 25-26), 2001.

M.T. Yang, W.C. Liao, “Computer-Assisted Culture Learning in an Online Augmented Reality Environment Based on Free-Hand Gesture Interaction”, IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 7, No. 2,107-117, April-June 2014

M.K. Tsai, P.H. E. Liu, N.J. Yau, “Using electronic maps and augmented reality-based training materials as escape guide lines for nuclear accidents: An explorative case study in Taiwan”, British Journal of Educational Technology, Vol 44 No 1 E18–E21, 2013.

I. Poupyrev, R. Berry, M. Billinghurst, H. Kato, K. Nakao, L. Baldwin, J. Kurumisawa, “Augmented Reality Interface for Electronic Music Performance”, Proceedings of the 9th international conference on Human computer interaction (HCI International 2001), 805-808, 2001.

N. Enyedy,J. A. Danish,G. Delacruz, M. Kumar, Learning physics throughplay in an augmented reality environment. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/enyedy/force_motion_play.htm, 10.10.2016.

D. Parmar, K. Pelmahale, R. Kothwade, P. Badgujar, “Augmented Reality System for Engineering Graphics”, International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering (IJARCCE-), Vol. 4, Issue 10, 327-330, October 2015

N. M. M. Zainuddin, H. B. Zaman, A. Ahmad, “A Participatory Design in Developing Prototype an Augmented Reality Book for Deaf Students”, Second International Conference on Computer Research and Development ,IEEEComputerSociety,400-404, 2010.

M. Zhang , Real-time traffic flow prediction using augmented reality, Yüksek Lisans Tezi, the University of Windsor, School of Computer Science, 2016

G. Takacs, V. Chandrasekhar, N. Gelfand, Y. Xiong, W. C. Chen, T. Bismpigiannis, R. Grzeszczuk, K. Pulli, B. Girod, “Out doors augmented reality on mobile phone using loxel-based visual feature organization.”1st ACM international conference on Multimedia information retrieval, 427-434, 2008

G. Reitmayr, D.Schmalstieg, “Collaborative augmented reality for outdoor navigation and information browsing”, Symposium Location Based Services and TeleCartography, 31-41, 2004.

S. Matsutomo, K. Mitsufuji, Y. Hias, S. Noguchi, “Real Time Simulation Method of Magnetic Field for Visualization System With Augmented Reality Technology”, IEEE Transactions On Magnetics, 49(5): 1665-1668, 2013.

F. Liarokapis, P. Petridis, P. F. Lister & M. White, “Multimedia Augmented Reality Interfacefor E-learning (MARIE)”, World Transactions on Engineeringand Technology Education, Vol.1, No.2, 73-76. 2002

T.H. Kolbe, “Augmented videos and panoramas for pedestrian navigation”, Proceedings of the 2nd Symposium on Location Based Services &TeleCartography, 2004.

İnternet: D. Kızılırmak, En İyi Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, http://www.dijitalajanslar.com/artirilmis-gerceklik-uygulamalari, https://www.youtube.com/watch?v=Go9rf9GmYpM, https://www.youtube.com/watch?v=sM70yME1OLk, 10.10.2016

İnternet: D. Kızılırmak, En İyi Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, http://www.dijitalajanslar.com/artirilmis-gerceklik-uygulamalari, https://www.youtube.com/watch?v=Go9rf9GmYpM, https://www.youtube.com/watch?v=sM70yME1OLk, 10.10.2016.

İnternet: Fever - Tissot – Augmented Reality, https://www.youtube.com/watch?v=sM70yME1OLk, 10.10.2016.

İnternet: E. Kaya, Beden eğitiminde Augmented Reality kullanımı, http://www.egitimdeteknoloji.com/beden-egitiminde-augmented-reality-kullanimi/, 10.10.2016.

İnternet: Vespa Augmented Reality on Vimeo, https://vimeo.com/97486802, 10.10.2016.

İnternet: En İyi Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, http://www.dijitalajanslar.com/artirilmis-gerceklik-uygulamalari/, 10.10.2016.

İnternet: Volkswagen Up: Newspaperapp, http://www.creativeguerrillamarketing.com/mobile-marketing-2/volkswagen-up-newspaper-app/, 10.10.2016.

İnternet:Marshall Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Visualizer, http://www.dijitalajanslar.com/marshall-artirilmis-gerceklik-uygulamasi-visualizer/, 10.10.2016.

İnternet: IKEA, 2014 Kataloğunda Artırılmış Gerçekliğe Geçti, https://onedio.com/haber/ikea-2014-katalogunda-artirilmis-gerceklige-gecti-139647, 10.10.2016

B. Parhızkar, A. A. M. Al-Modwahi, A. H. Lashkari, M. M.Bartaripou, H. R. Babae, “A Survey on Web-based AR Applications”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 1694-0814, Vol. 8, Issue 4, July 2011.

İnternet:Ray-Ban virtual mirror, http://www.ray-ban.com/usa/virtual-mirror, 10.10.2016

İnternet:LearnAR – eLearning with Augmented Reality, https://www.unthsc.edu/center-for-innovative-learning/learnar-elearning-with-augmented-reality/, 10.10.2016.

İnternet: Tissot Augmented Reality Application Demo, https://www.youtube.com/watch?v=m9oeAlOY4Vs ,10.10.2016.

İnternet:Doll Up - Artırılmış Gerçeklik ile Alışveriş Deneyimi, https://vimeo.com/79793001, 10.10.2016

İnternet: Fitnect - Interactive Virtual Fitting / Dressing Room application,

https://www.youtube.com/watch?v=1jbvnk1T4vQ, 10.10.2016.

İnternet:Kinectfor Windows RetailClothingScenario Video, https://vimeo.com/89795629, 10.10.2016.

İnternet:Marco, AugmentedReality as a user interface metaphor for the Semantic Web? http://www.marconeumann.org/blog/?p=81, 10.10.2016.