Cilt 1, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Dolasımlı Akıskan Yataklı Bir Isıl – Güç Çevrim Santralinin Simülasyonu ve Duyarlılık Analizi PDF
Murad RAHIM, Duygu GUNDUZ
Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Hesaplanmasında Parametre Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi PDF
Yakup Murat BULUT, Emin AÇIKKALP
İkiz Silindirik Oluk Tipli Günes Enerjisi Yoğunlastırıcısında Kızgın Buhar Üretiminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi PDF
Cuma ÇETİNER, Fethi HALICI, Hamit ÇAÇUR
İki Kademeli Kritik Nokta Üstü CO2 Çevrimli Soğutma Sistemlerinde Optimum Ara Kademe Basıncının İncelenmesi PDF
Arif emre OZGUR
Zamanti Nehri-Ergenusağı Đstasyonu Eksik Aylık Akım Verilerinin Tahmini PDF
Veysel GÜMÜŞ, M. Eyyüp KAVŞUT


e-ISSN:2147-9526